Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2738 del av Madla bydelssenter

Plan 2738 del av Madla bydelssenter

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Boligprosjekt

MaPlan AS gir i samarbeid med DARK Stavanger AS varsel om oppstart av reguleringsplan for del av Madla bydelssenter, Madla og Kvernevik kommunedel.

Formålet med planen er å utvikle et boligprosjekt med forretning, bevertning og tjenesteyting i 1. etasje mot Madlakrossen.
Samt tilrettelegge for et nytt offentlig og bilfritt bydelstorg med gode møteplasser for alle innenfor Madla bydelssenter. I tillegg skal prosjektet utvikle tilhørende infrastruktur som adkomst og parkering.

Si din mening innen 8. januar

Innspill kan sendes til firmapost@maplan.no, eller til DARK Stavanger AS, Ryfylkegata 22, 4014 Stavanger, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til 
postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 08.01.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.