Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2739 Lagårdsveien 91

Plan 2739 Lagårdsveien 91

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Kombinert formål

Abacus AS melder om oppstart av regulering for Lagårdsveien 91, Våland kommunedel.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for kombinert formål forretning/kontor/leilighetshotell/leiligheter/park.

Si din mening innen 3. juli

Innspill kan sendes til Abacus AS ved Dag Sondre Boger, Skansegata 19,  4006 Stavanger eller til dag@abacus-arkitekter.no innen 3. juli 2020, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plan 2739. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 03.07.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Dag Sondre Boger kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: dag@abacus-arkitekter.no eller telefon 906 54 306