Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2740 Gulaksveien 3-4, boligbebyggelse og forsamlingslokale

Plan 2740 Gulaksveien 3-4, boligbebyggelse og forsamlingslokale

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig og forsamlingslokale

Asplan Viak AS varsler på vegne av Base Bolig AS om oppstart av reguleringsplan for Gulaksveien 3-4 i Hillevåg kommunedel. 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse i blokk, og rekkehus/kjedet enebolig, samt et mindre forsamlingslokale med tilhørende funksjoner.

Si din mening innen 5. juni

Innspill kan sendes til Asplan Viak AS v/Arild Byrkjedal, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til arild.byrkjedal@asplanviak.no innen 5. juni 2020, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 05.06.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Arild Byrkjedal kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: arild.byrkjedal@asplanviak.no 
eller telefon 934 24 048 / 417 99 417