Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2742 Ramsviktunet sykehjem

Plan 2742 Ramsviktunet sykehjem

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Utvidelse sykehjem

Rambøll Norge AS melder om oppstart av planarbeid på Ramsvigtunet sykehjem. Storhaug kommunedel.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av Ramsvigtunet sykehjem, samt å oppgradere eksisterende bygningsmasse til dagens standard.

Si din mening innen 7. august

Innspill kan sendes til Rambøll Norge AS, Folke Bernadottes vei 50,
5147 Fyllingsdalen eller på e-post til firmapostbergen@rambøll.com
innen 7. august 2020, m
ed kopi til Stavanger kommune, pb 8001,
4068 Stavanger eller som e-post til 
postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 07.08.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Anne Lise Sæterdal kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: anne.lise.saeterdal@ramboll.no 
  eller telefon 922 01 874.