Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2743 St. Svithuns gate 5

Plan 2743 St. Svithuns gate 5

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Kontor, hotell, forretning, bevertning og bolig

Brandsberg-Dahls Arkitekter AS varsler om oppstart av reguleringsplan for St. Svithuns gate 5. Eiganes og Våland kommunedel. 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for kontor, hotell, forretning, bevertning og bolig.

Si din mening innen 8. juli

Innspill kan sendes til Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminnegaten 16A, 4008 Stavanger eller til pco@bda.no innen 8. juli 2020, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 08.07.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Per Christian Omvik kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: pco@bda.no
eller telefon 90 66 10 12.