Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2745 Husabøryggen 7.3

Plan 2745 Husabøryggen 7.3

Kart over planområdet.

Kart over planområdet.

Småhusbebyggelse

Mestergruppen Arkitekter AS melder om oppstart av regulering for Husabøryggen 7.3. Hundvåg kommunedel.

Formålet med planen er å fastsette rammene for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse på feltet Husabøryggen 7.3.

Planen legger opp til rekkehus, private og felles uteoppholdsarealer, samt kjørevei, adkomstvei, gangadkomst, parkering og renovasjon.

Si din mening innen 26. august

Innspill kan sendes til Mestergruppen Arkitekter AS, Orstadvegen 112, 4353 Klepp stasjon, eller til kbt@mgarkitekter.no innen 26. august 2020, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 26. august 2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Kristoffer Bakk Thørud kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Send e-post til kbt@mgarkitekter.no eller ring 915 10 415.