Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2752 Ishockeyveien Tjensvoll

Plan 2752 Ishockeyveien Tjensvoll

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Kombinert formål

Prosjektil Areal As varsler på vegne av Coop Eiendom Sørvest AS og Stavanger utvikling KF om oppstart av regulering av Ishockeyveien gnr/bnr 26/667, Hillevåg kommunedel.

Formålet med planen er å regulere området til forretning, tjenesteyting og kontor med tilhørende atkomstvei og parkering. Samt gang- og sykkelvei, torg og park.

Si din mening innen 26. november

Innspill kan sendes til Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger eller til marie.mjaaland@prosjektil.nomed kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 26.11.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Marie Mjaaland hos kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
Send e-post til marie.mjaaland@prosjektil.no eller ring 977 54 658.