Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2757 Svankevigå

Plan 2757 Svankevigå

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bedre bomiljø

Stav Arkitekter AS på vegne av Svankevigå AS, melder om oppstart av regulering for Badehusgata 25 og Dokkgata 4, Storhaug kommunedel.

Formålet med planen er å regulere blokkbebyggelse for bolig og andre typer virksomheter som naturlig hører til i området. Det blir satt av arealer til uteopphold, lek, torg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Hensikten er å skape mer attraktive boliger, bedre bomiljø og en plan som er mer gjennomførbar.

Si din mening innen 15. januar

Innspill kan sendes til paal@stavark.no, eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til 
postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 15.01.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.