Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2758 Vaulen skole - utvidet plangrense

Plan 2758 Vaulen skole - utvidet plangrense

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Utvidet plangrense

LINK arkitektur melder om utvidelse av planområdet for Vaulen skole, Hinna kommunedel.

Oppstart av planarbeid ble varslet 19.10.2020, med frist for innspill satt til 02.12.2020.

På bakgrunn av dialog med Stavanger kommune, er det i forbindelse med planarbeidet vurdert at trafikksituasjonen i Storhallet bør forbedres og derfor er det nødvendig å inkludere dette arealet i den nye reguleringsplanen. All trafikk til Vaulen skole planlegges via Auglendsbakken. For å oppnå gode overganger mellom skolearealet og fortau/kjøreveg er det derfor også nødvendig å inkludere vegarealet i Auglendsbakken i planområdet.

Si din mening innen 24. februar

Innspill kan sendes til LINK ARKITEKTUR v/ Ingvild Fjeldstad Hansen, Kvitsøygata 10, NO- 4014 Stavanger eller til ifh@linkarkitektur.nomed kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til 
postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 24.02.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.