Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2758 Vaulen skole

Plan 2758 Vaulen skole

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Ny Vaulen skole

LINK arkitektur melder om oppstart av regulering for Vaulen skole, Hinna kommunedel.

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny Vaulen skole som B28-skole, en barneskole med 4 klasser på hvert trinn, 28 klasser totalt.

I tillegg tilrettelegges det for bydelskulturskole (overført fra Jåtten skole).

Eksisterende skole skal rives  og det skal bygges ny skole.

Si din mening innen 2. desember

Innspill kan sendes til LINK ARKITEKTUR v/ Erling Molland, Kvitsøygata 10, NO- 4014 Stavanger eller til erm@linkarkitektur.nomed kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til 
postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 02.12.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.