Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2760 Områderegulering for Paradis

Plan 2760 Områderegulering for Paradis

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Arbeidsplasser, boliger og servicetilbud

Stavanger kommune melder om oppstart av områderegulering for Paradis, Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er å omforme området til en ny fremtidsrettet, klimavennlig og grønn del av Stavanger sentrum med arbeidsplasser, boliger, servicetilbud, uterom med mer.

Området skal ha gode forbindelser for gående, syklende og kollektivreisende. Planen skal sikre gode rammer for by- og bomiljø med nye møteplasser til glede for nåværende og fremtidige beboere og brukere av området. Videre sikre løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og ivareta eksisterende områdekvaliteter.

Si din mening innen 14. mai

Innspill kan sendes til By- og samfunnsplanlegging, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 14.05.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Ingrid Eileraas kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: ingrid.eileraas@stavanger.kommune.no eller telefon 51 50 70 91.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalvikveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6