Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2761 Jåttåvågen 2, felt B10, B11, K5, GF10, GF11 og T1

Plan 2761 Jåttåvågen 2, felt B10, B11, K5, GF10, GF11 og T1

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig og næring

Brandsberg-Dahls Arkitekter AS melder om oppstart av reguleringsplan for Jåttåvågen 2, felt B10, B11, K5, GF10, GF11 og T1, Hinna kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse og næringsbygg i henhold til gjeldende områdereguleringsplan for Jåttåvågen 2 (nordre del). Videre skal det reguleres for torg, mobilitetspunkt ved ny bussvei, grøntarealer og tursti rundt området.

Si din mening innen 20. januar

Innspill kan sendes til pco@bda.no, Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminnegaten 16A, 4008 Stavanger, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til 
postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 20.01.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Per Christian Omvik kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: pco@​bda.no eller telefon 90 66 10 12.