Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2763 Studentboliger felt BS5 - universitetsområdet

Plan 2763 Studentboliger felt BS5 - universitetsområdet

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Studentboliger 

Arkitektkontoret Vest AS varsler om oppstart av regulering for studentboliger på universitetsområdet, Hillevåg kommunedel. 

Formålet med planen er å legge til rette for studentboliger.

Si din mening innen 23.02.2021

Innspill kan sendes til Arkitektkontoret Vest AS ved Thorbjørn Fuglestad, Storgata 48, 4307 Sandnes, eller på e-post til thorbjorn.fuglestad@arkvest.nomed kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 23.02.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Thorbjørn Fuglestad hos Arkitektkontoret Vest AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: thorbjorn.fuglestad@arkvest.noeller telefon 91 62 58 15.