Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2767 Sverdrups gate 20

Plan 2767 Sverdrups gate 20

Oversiktskart med plangrens

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig, kontor og funksjoner til publikum

LPO Arkitekter AS melder om oppstart av regulering for Sverdrups gate 20, Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er å tilrettelegge for å bygge ut området med boliger med tilhørende uteoppholdsareal, kontor og publikumsrettede funksjoner på gateplan. Det foreslås også allment tilgjengelige arealer og nye gangforbindelser gjennom kvartalet.

Si din mening innen 16. april

Innspill kan sendes til LPO Arkitekter AS/v Ingrid Heiberg, postboks 7033 Majorstuen, 0306 Oslo eller på e-post til ih@lpo.no, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 16.04.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.