Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2772 gnr/bnr 171/29 Helgøybakken 4-16, Helgøy

Plan 2772 gnr/bnr 171/29 Helgøybakken 4-16, Helgøy

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Fritidsboliger

Norconsult AS melder om oppstart av regulering for gnr/bnr 171/29, Helgøybakken 4-16 på Helgøy i Finnøy kommunedel.

Formålet med planen er å sikre videreføring og utvidelse av etablert bebyggelse i området, i samsvar med kommuneplanens bestemmelser for fritidsboliger.

Si din mening innen 23. april

Innspill kan sendes til Norconsult AS, postboks 130, 4068 Stavanger eller på e-post til mari.sorskar.larsen@norconsult.com, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 23.04.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Mari Sørskår Larsen hos Norconsult AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: mari.sorskar.larsen@norconsult.com, eller telefon 48 12 03 64.