Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2774 Nytorget felt C11

Plan 2774 Nytorget felt C11

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bymessig utvikling

Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS varsler på vegne av Stavanger Utvikling KF(SU) & Entra ASA, om oppstart av regulering for Nytorget felt C11, Storhaug kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for bymessig utvikling med sentrumsformål som bolig, kontor, forretning, bevertning, undervisning, tjenesteyting med mer.

Åpen medvirkningsdag 16. september

Det vil bli avholdt en «åpen medvirkningsdag» på Metropolis 16. september der forslagstiller og arkitekt informerer om planarbeidet så langt og ber om publikums innspill.

De vil være tilstede med illustrasjoner, modeller m.m. fra kl 10:00-18:00 og alle som vil kan «drop in» i dette tidsrommet.

Besøkende vil organiseres i mindre grupper tilrettelagt innenfor gjeldende smittevernsregler (1 meter avstand).


Velkommen!

 

Frist for innspill ved planoppstart var 1. juli,
og digitalt informasjonsmøte ble avholdt 15. juni.

 

Kontaktperson

Olav Mariero ved Stavanger Utvikling kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. E-post: olav.mariero@stavanger.kommune.no eller telefon 907 53 495.