Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2774 Nytorget felt C11

Plan 2774 Nytorget felt C11

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bymessig utvikling

Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS varsler på vegne av Stavanger Utvikling KF(SU) & Entra ASA, om oppstart av regulering for Nytorget felt C11, Storhaug kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for bymessig utvikling med sentrumsformål som bolig, kontor, forretning, bevertning, undervisning, tjenesteyting med mer.

Si din mening innen 1. juli

Innspill kan sendes til Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Møllergata 12, 2. et. 0179 Oslo, eller på e-post til: ellen@ghilardihellsten.com  - med kopi til postmottak.bos@stavanger.kommune.no  - eller til By- og samfunnsplanlegging, pb 8001, 4068 Stavanger

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 01.07.2021.

Digitalt informasjonsmøte 15. juni

Det vil bli holdt et digitalt informasjonsmøte på ZOOM angående planarbeidet 15.06.2021 kl.17.30.

Link til ZOOM møtet her
Metting ID: 918 7027 4481 
Passcode: 024908

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktperson

Olav Mariero ved Stavanger Utvikling kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. E-post: olav.mariero@stavanger.kommune.no eller telefon 907 53 495.