Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2775 Dronningåsen 83 og 87

Plan 2775 Dronningåsen 83 og 87

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig

JoB Arkitekter AS melder om oppstart av regulering for Dronningåsen 83 og 87, Hinna kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for nye boliger innenfor feltene S2 og E9 i gjeldende plan 1565, Gauselbakken Nord.
S2 er underlagt vernehensyn i forhold  til gårdstunet og den eldre bebyggelsen.
Planen skal også legge til rette for adkomst, parkering og felles uteområder.

Si din mening innen 12. juli

Innspill kan sendes til JoB Arkitekter AS v/Tor Tvedten, Madlastokken 18, 4042 Hafrsfjord eller på e-post til tor@jobarkitekter.no  - med kopi til postmottak.bos@stavanger.kommune.no  - eller til By- og samfunnsplanlegging, pb 8001, 4068 Stavanger

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 12.07.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.