PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2777 Arne Rettedals gate 12

Plan 2777 Arne Rettedals gate 12

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Kontorformål

DARK Stavanger og MaPlan melder om oppstart av regulering for Arne Rettedals gate 12, Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er å åpne for å bygge på Arne Rettedals gate 12 med 2 ekstra etasjer. Videre er det ønskelig med en oppdatert reguleringsplan som oppfyller dagens krav, gjeldende plan er fra 1972 og er uten bestemmelser.

Arne Rettedals gate 12 ønskes regulert til kontorformål. Øvrige deler av plan 672 vil bli regulert til boligformål. Det er ikke ønskelig å endre utnyttelse eller byggehøyder på øvrige deler av plan 672.

Si din mening innen 30. juni

Innspill kan sendes til firmapost@maplan.no evt. til DARK Stavanger, Ryfylkegata 22, 4014 Stavanger, - med kopi til postmottak.bos@stavanger.kommune.no  - eller til By- og samfunnsplanlegging, pb 8001, 4068 Stavanger

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 30.06.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktperson

Martin Lillesand kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
Send e-post til martin@maplan.no eller ring 901 85 266.