Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2778 Mosvangen dagsenter og barnehage

Plan 2778 Mosvangen dagsenter og barnehage

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Dagsenter og barnehage

LINK arkitektur melder om oppstart av regulering for plan 2778, Mosvangen dagsenter og barnehage, Hillevåg kommunedel.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for oppfølgning av nytt dagsenter på eiendommen 57/1323 og innenfor felt BT1, og ny 8 avdelingsbarnehage innenfor eiendommene 57/1321, 57/1326 og 57/1653 i felt BT2 i gjeldende områdereguleringsplan 2478, svømmeanlegg ved Mosvangen.

Det planlegges å rive eksisterende bygg som i dag er benyttet til vandrerhjem, samt eksisterende sykehjem og eksisterende barnehage.

Det kan i planarbeidet bli aktuelt å vurdere etablering av avlastningsboliger på eiendommen 57/1671 i felt BT1. Det vil i så fall forutsette at eksiterende studenthjem på eiendommen rives.  

Si din mening innen 1. juli

Innspill kan sendes til LINK ARKITEKTUR v/ Ingvild F. Hansen, Kvitsøygata 10, NO- 4014 Stavanger, eller e-post: ifh@linkarkitektur.no med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 01.07.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.