Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2807 Køhlerlåven

Plan 2807 Køhlerlåven

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Omregulering til bolig

Brandsberg-Dahls Arkitekter AS melder om oppstart av regulering for Køhlerlåven, Hillevåg kommunedel.

Formålet med planen er å omregulere låven fra offentlig eller privat tjenesteyting til boligformål, med spesielle hensyn til bevaring av kulturmiljøet som låven har idag.

Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Si din mening innen 24. mars

Innspill kan sendes til Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminnegaten 16A, 4008 Stavanger, eller på e-post til kdf@bda.no med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 24.03.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.