Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2809 Brimse båthavn

Plan 2809 Brimse båthavn

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Småbåthavn

Teknaconsult AS melder om oppstart av regulering for Brimse båthavn. Planområdet omfatter gnr/bnr 239/1 og 239/12, Rennesøy kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av en ny småbåthavn som skal sikre tilgjengelighet for både besøkende, fastboende og hyttefolk på Brimse. Tiltaket omfatter oppføring av et nytt bryggeanlegg med adkomst som vil erstatte eksisterende lekter. Planforslaget ønsker å etablere flere båtplasser som bedre vil ivareta sikkerhetskrav og behov gjennom året. Se vedlagt illustrasjonsplan av foreslått bryggekonstruksjon.

Si din mening innen 1. juli

Innspill til planarbeidet sendes til Teknaconsult AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, eller e-post: post@teknaconsult.no med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 01.07.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Anja Helvig hos Teknaconsult AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: anja@teknaconsult.no eller telefon 91 99 98 36.