Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2811 Teknikken sør

Plan 2811 Teknikken sør

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig

Arkitektfirma Helen & Hard AS melder om oppstart av regulering for Teknikken sør, Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Planarbeidet er et pilotprosjekt sammen med Stavanger Utvikling, med målsettinger om sosial bærekraft, mangfold, felleskap og attraktive møteplasser.

Åpent kontor

Det inviteres til dialog om utviklingen med «Åpent kontor» på tomten følgende tidspunkt:
Mandag 23. mai kl. 17-18
Tirsdag 24. mai kl. 17-18
Onsdag 1. juni kl. 17-18

Informasjonsmøte 7. juni

Det inviteres også til informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte, tirsdag 7. juni kl. 18-19. Oppmøte på tomten.

Si din mening innen 24. juni

Innspill kan sendes til Arkitektfirma Helen & Hard AS, Erfjordgata 8, 4014 Stavanger, eller som e-post til hha@hha.no, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 24.06.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Margrete Urdal Stople hos Arkitektfirma Helen & Hard AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post hha@hha.no eller telefon 40 64 06 72.