Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2816 Stavanger legevakt felt PH4 og OPT2 - universitetsområdet

Plan 2816 Stavanger legevakt felt PH4 og OPT2 - universitetsområdet

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Ny legevakt

Norconsult melder om oppstart av regulering for Stavanger legevakt felt PH4 og OPT2 - universitetsområdet, Hinna kommunedel.

Formålet med planen er å regulere ny legevakt, ved Ullandhaug i Stavanger, sammen med andre funksjoner blant annet ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnplasser) og smittevernkontor.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1.

Si din mening innen 29. august

Innspill til planarbeidet sendes til Norconsult AS v/ Parul Khandelwal
Postboks 130, 4068 Stavanger. Eller på epost: Parul.Khandelwal@norconsult.com med kopi
 til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 29.08.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.