PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2817 gnr/bnr 155/2 og 3, Vestsida på Nord-Hidle

Plan 2817 gnr/bnr 155/2 og 3, Vestsida på Nord-Hidle

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Fritidsbebyggelse

På vegne av Landsnes Bygg AS melder Norgeshus AS om oppstart av regulering for gnr/bnr 155/2 og 3 Vestsida på Nord-Hidle, Finnøy kommunedel.

Formålet med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse.
Det legges opp til å etablere 18 nye frittliggende enheter, samt småbåthavn, hvor hver fritidsbolig vil ha én plass hver. Eksisterende fritidsboliger og naust er ønsket bevart. 

Si din mening innen 17. november

Innspill til planarbeidet sendes til NORGESHUS AS v/Nina Helene Ask, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post: nina.ask@norgeshus.no med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med:
22-0221 Nord-Hidle hyttefelt. F
rist for å sende inn innspill til planarbeidet er 17.11.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.