PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2818 Madlastokken 12-18 med flere

Plan 2818 Madlastokken 12-18 med flere

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Utleieboliger

HOLON Arkitektur AS, på vegne av forslagsstiller Middelthon Rental Homes AS, varsler om oppstart av regulering for Madlastokken 12-18 med flere, Madla kommunedel.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av boligbebyggelse med tilhørende anlegg på tomten. Det er primært tenkt at boligene skal være utleieboliger, noe det er et stort behov for i området.

Planarbeidet skal også vurdere om deler av bebyggelsen, primært sør på tomten, kan tilrettelegges for utleie til offentlig eller privat tjenesteyting, som legekontor, tannlegekontor eller lignende. Planarbeidet legger opp til at eksisterende bygninger i planområdet, som til dels er gamle og slitte, rives.

Si din mening innen 27. januar

Innspill til planarbeidet sendes til HOLON Arkitektur AS, Tollbodallmenningen 2a, 5004 Bergen, eller på e-post til:
kari@holon.no Med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 27.01.2023.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Kari Dalland kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: kari@holon.no
eller telefon 97 54 42 10

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.