PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2822 Lagårdsveien 32

Plan 2822 Lagårdsveien 32

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Næring

Mad Arkitekter varsler om oppstart av regulering for Lagårdsveien 22, Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er å regulere eiendommen til næringsformål med mulighet for etablering av kontor, offentlig og privat tjenesteyting. Hensikten med planen er å legge til rette for en utvikling i tråd med kommunedelplan for sentrum i Stavanger.

Si din mening innen 9. november

Innspill til planarbeidet sendes til Mad Arkitekter,  Kvitsøygata 15, 4014 Stavanger, eller e-post: oh@mad.no med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 09.11.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Olav Hodneland kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: oh@mad.no
eller telefon 92 25 05 63