PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2825 felt U13 - Universitetsområdet

Plan 2825 felt U13 - Universitetsområdet

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig og undervisning

Arkitektkontoret Vest AS varsler om oppstart av regulering for felt U13 - Universitetsområdet, Madla kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for kombinert formål bolig/offentlig tjenesteyting, undervisning.

Si din mening innen 15. desember

Innspill til planarbeidet sendes til Arkitektkontoret Vest AS v/Thorbjørn Fuglestad, Storgata 48, 4307 Sandnes eller på e-post til: thorbjorn.fuglestad@arkvest.no. telefon 91 62 58 15. Med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 15.12.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Thorbjørn Fuglestad hos Arkitektkontoret Vest AS kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: thorbjorn.fuglestad@arkvest.no
eller telefon 91 62 58 15

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.