PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2828 bofellesskap i Jåttåvågen

Plan 2828 bofellesskap i Jåttåvågen

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bofellesskap

Norconsult AS, varsler om oppstart av regulering for bofellesskap i Jåttåvågen, Hinna kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for et bofellesskap på O1-tomten fra Kommunedelplan for Jåttåvågen. Aktuell brukergrupper pr. i dag er mennesker med funksjonsnedsettelse. Det vil i løpet av kartleggingsfasen vurderes om det er muligheter for andre offentlige funksjoner på tomten.

Si din mening innen 30. januar

Innspill til planarbeidet sendes Norconsult AS, Postboks 130, 4068 Stavanger, eller på e-post til jakob.eldoy@norconsult.com
Med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 30.01.2023.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Jakob Eldøy kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: jakob.eldoy@norconsult.com
eller telefon 48 21 07 90

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.