PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2830 Ankerkvartalet

Plan 2830 Ankerkvartalet

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Sentrumsformål

Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS melder på vegne av SVG Property om oppstart av regulering for Ankerkvartalet, Eiganes og Våland kommunedel.

Hensikten med planen er å legge til rette for bymessig utvikling med sentrumsformål som kontor, forretning, bevertning, undervisning, tjenesteyting med mer. Planen vil også tilrettelegge for offentlige rom som fortau, vei, gatetun med mer.

Informasjonsmøte 14. mars

Det vil bli holdt et informasjonsmøte angående planarbeidet tirsdag 14.03.2023, kl. 17.00. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, møterom kantinen.

Si din mening innen 5. april

Innspill til planarbeidet sendes på e-post til:
Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Møllergata 12, 0179 Oslo
eller per epost til: ellen@ghilardihellsten.com innen 05.04.2023. Med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med: plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 05.04.2023.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.