PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2832 Bussveien fra Jernbaneveien til Haugåsveien

Plan 2832 Bussveien fra Jernbaneveien til Haugåsveien

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bussveien

Rogaland fylkeskommune melder om oppstart av regulering for Bussveien fra Jernbaneveien til Haugåsveien. Hillevåg, Storhaug, Eiganes og Våland kommunedel.

Hensikten med Bussveien er å etablere et effektivt og forutsigbart kollektivtilbud.

Det planlegges tre bussveistasjoner på denne strekningen. Hovedgrep er midtstilt bussvei hvor bussen har prioritet igjennom kryss. De gående og syklende langs og på tvers av Bussveien skal gis bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet. Det er utarbeidet et forprosjekt som skisserer rammer for arbeidet med reguleringsplanen.   

Åpen kontordag 10. mai

Det vil bli avholdt åpen kontordag i forbindelse med planoppstart, onsdag 10.05.2023 kl. 12.00 - 17.30, ved Frogner House Sirkus Renaa, Lagårdsveien 61.

Si din mening innen 9. juni

Innspill til planarbeidet sendes til firmapost@rogfk.no, eller til Rogaland Fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger. Med kopi til By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi navn og boligadressen din, og merk sendingen med saksnummer 2023/31251, plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 09.06.2023.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.