PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2840 Våland sør

Plan 2840 Våland sør

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Ny byutvikling

By- og samfunnsplanlegging i Stavanger skal starte arbeidet med å utarbeide områdeplan og høring av planprogram for plan 2840 Våland sør. Hillevåg, Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for ny byutvikling i området i takt med at sykehuset flytter sin virksomhet til Ullandhaug. Utredninger i forbindelse med det videre planarbeidet vil klarlegge nærmere hvilke typer formål som foreslås for planområdet.

Informasjonsmøte 23. mai

Vi skal ha et informasjonsmøte i Bekkefaret bydelshus,
tirsdag 23. mai 2023, kl. 18.00–19.30.

Si din mening innen 31. juli

Innspill til planarbeidet sendes By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med:
Innspill til områderegulering for Våland sør – høring av planprogram.
Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 31.07.2023.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.