Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2771 felt U8 og U9, Rennebergstien - universitetsområdet

Plan 2771 felt U8 og U9, Rennebergstien - universitetsområdet

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Velferdshus

Link arkitektur varsler på vegne av Studentskipnaden i Stavanger om oppstart av planarbeid for felt U8 og U9, Rennebergstien - universitetsområdet, Hillevåg kommunedel.

Formålet med planen er å tilrettelegge for en utvidelse av eksisterende sportssenter, og gi bygget en utvidet funksjon. Det nye bygget, SiS-huset, skal inneholde viktige velferdstilbud til studentene – et veldferdshus som ikke kun er et sportshus.

Alle velferdstilbud til studentene skal samles i et bygg.
Eksisterende fagbokhandel i Kitty Kiellands hus planlegges flyttet inn i SiS-huset. Det er aktuelt å inkludere leilighetshotell, et korttids overnattingstilbud til stipendiater, som erstatning for eksisterende paviljonger.

Si din mening innen 14. april

Innspill kan sendes til LINK arkitektur v/Erling Molland, Kvitsøygata 10, NO- 4014 Stavanger, eller på e-post til erm@linkarkitektur.no, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 14.04.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.