Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Planprogram for Holmen og Østre havn

Planprogram for Holmen og Østre havn

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Planprogram

Kommunen starter nå arbeidet med planprogram for Holmen og Østre havn. Planprogrammet er neste skritt i å realisere vedtatt kommunedelplan for sentrum - 129K.

Hensikten med planprogrammet er å sette føringer for fremtidige reguleringsplaner innenfor kommunedelplanen.

Presentasjonen fra informasjonsmøtet 5. mars

Her kan du laste ned presentasjonen som ble holdt i Nedre Strandgate 5. mars.

Si din mening innen 30. mars

Innspill kan sendes til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 30.03.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med Simon Tamminga, prosjektleder til Østre havn, på telefon 51 50 78 73.