Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Prosjekter
  4. Klarspråkprosjekt

Klarspråkprosjekt

Offentlig ansatte har et spesielt ansvar for å skrive så folk forstår, derfor har Stavanger kommune satt i gang et stort klarspråkprosjekt som involverer alle tjenesteområdene.

Hva er klarspråk?

Klarspråk er et forståelig og presist språk som sikrer at kommunens innbyggere, brukere av våre tjenester og andre får god informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter.

All språkopplæring i kommunen foregår med basis i den nye klarspråknormen for det offentlige.

Klarspråk er et av kommunens prioriterte satsingsområder

Klarspråk har vært et av kommunens prioriterte satsingsområder siden 2012. Målet for kommunens språkarbeid er å bygge en kultur for klar og forståelig formidling i hele organisasjonen. 

Kravet om et klart og forståelig språk er nedfelt i Stavanger kommunes overordnede planer og strategier. I 2009 vedtok bystyret en kommunikasjonsstrategi som forpliktet kommunen til å innarbeide klarspråk i organisasjonen.

Faste brevtekster som sendes ut til innbyggerne har blitt grundig bearbeidet, og saksbehandlere i hele kommunen har gått på skrivekurs. Målet er at folk skal forstå innholdet i brevene fra kommunen.

Språkprofil

I 2012 fikk kommunen sin egen språkprofil som skal hjelpe de ansatte å skrive klare og korrekte tekster. Stavanger kommune har siden hjulpet mange andre kommuner i gang med språkarbeid, blant annet med utarbeiding av egne språkprofiler. 

Språkprosjekter

Som en del av språksatsingen gjennomfører kommunen språkprosjekter i de enkelte fagavdelingene. I første omgang prioriterer vi forbedring av brev og andre standardskriv som sendes ut til store og sammensatte målgrupper. Parallelt blir det arrangert skrivekurs, både i de aktuelle avdelingene og for andre.

Prisbelønnet arbeid med språk

Stavangers arbeid har blitt lagt merke til av flere. Kommunen ble, som den første i landet, tildelt den nasjonale Klarspråkprisen i februar 2017.

Kommunikasjonsrådgiver Kristin Høie Walstad i Stavanger kommune fikk utmerkelsen "Årets trekkhund" for arbeidet med klarspråk i kommunen og KS i mars 2016.

Kontakt oss om klarspråk

Kristin Høie Walstad

spesialrådgiver i kommunikasjonsavdelingen

Telefon:
51508584,91372388
E-post:
kristin.hoie.walstad@stavanger.kommune.no