Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Hva er en smartby?

Hva er en smartby?

Kort fortalt

 • En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

Information in other languages

Byer over hele verden står foran utfordringer knyttet til økende urbanisering, utilfredsstillende infrastruktur, større krav og forventinger fra innbyggerne, høyere teknologisk endringstakt, og en økende andel eldre i befolkningen. Stavanger kommune ønsker å møte disse utfordringene med teknologi, samarbeid og tett innbyggerinvolvering.

Hva er et smartby-prosjekt?

Det pågår kontinuerlig forbedrings- og innovasjonsprosjekter både i kommunal regi, og i næringslivet. For å skille disse fra spesifikke smartby-prosjekter legger vi til grunn følgende kriterier som alltid må være tilstede for at de skal klassifiseres som et smartby-prosjekt:

 1. Teknologi
  Løsningene tar i bruk moderne teknologi for å forenkle og forbedre. Det kan for eksempel handle om å benytte mulighetene som ligger i digitalisering, automatisering, store og åpne data, sensorteknologi eller «internet of things»-teknologi
 2. Samarbeid
  Prosjektene innebærer ulike samarbeidskonstellasjoner på tvers av kommuner, næringsliv, organisasjoner og akademia
 3. Innbyggerinvolvering
  Prosjektene tar utgangspunkt i innbyggernes og brukernes behov, og involverer disse i utviklingen av løsninger


Fem satsningsområder 

I veikartet har kommunen valgt ut fem områder der Stavanger har spesielt gode forutsetninger til å utvikle løsninger som kommer innbyggerne til gode, og som vil gi grunnlag for næringsutvikling og nye arbeidsplasser.

De fem områdene er:

 • Helse og velferd
 • Utdanning og kunnskap
 • Energi, klima og miljø
 • Urban kunst
 • Styring og demokrati

Smartere sammen 

Hele ideen om smartere byer og samfunn er tuftet på samarbeid og samhandling på tvers av de vanlige skillelinjene i samfunnet. Derfor har Stavanger kommune valgt visjonen «smartere sammen» for smartbyen Stavanger. Gjennom for eksempel datasett som gjøres tilgjengelige, og bruk av innovative anskaffelser, kan kommune, næringsliv og akademia samarbeide om å utvikle løsninger som forenkler og forbedrer livet i byen.

Det er nettopp denne positive og viktige samarbeidsånden kommunen ønsker å understreke som Stavangers viktigste ressurs i arbeidet med å få til ny næringsutvikling og gi byens innbyggere en bedre og enklere hverdag i dag og i fremtiden.

Status i smartby-arbeidet

Smartby-kontoret i Stavanger ble opprettet i september 2017. I dag teller kontoret 4 ansatte som jobber for å skape en enda bedre by. 

Noen høydepunkt fra de første seks månedene

 • 21 store og små smartby-prosjekter 
 • Aktive bidragsytere i klynger og nettverk 
 • Etablert nytt sensornettverk. En viktig infrastruktur for smartbyen 

Les mer om prosjekter, erfaringer og metodikk i vår halvårsrapport. 

Kontaktinformasjon

Gunnar Crawford

Gunnar Edwin Crawford

smartbysjef

Telefon:
934 88 841
E-post:
gunnar.crawford@stavanger.kommune.no
Inger Hanne Vikshåland

Inger Hanne Vikshåland

kommunikasjonsrådgiver, Smartbyen og Triangulum

Mobil:
452 92 828
E-post:
inger.hanne.vikshaland@stavanger.kommune.no
Harald Sævareid

Harald Sævareid

rådgiver

Mobil:
920 81 006
E-post:
harald.saevareid@stavanger.kommune.no
Linn S. Jensen

Linn Skundberg Jensen

rådgiver

Mobil:
926 21 142
E-post:
ljensen@stavanger.kommune.no