PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Hva er en smartby?

Hva er en smartby?

Kort fortalt

 • En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

Information in other languages

Illustrasjonsbilde Smartby

Illustrasjonsbilde Smartby
Illustrasjon: Stavanger kommune

Byer over hele verden står foran utfordringer knyttet til økende urbanisering, utilfredsstillende infrastruktur, større krav og forventinger fra innbyggerne, høyere teknologisk endringstakt, og en økende andel eldre i befolkningen. Stavanger kommune ønsker å møte disse utfordringene med teknologi, samarbeid og tett innbyggerinvolvering.

Hva er et smartby-prosjekt?

Det pågår kontinuerlig forbedrings- og innovasjonsprosjekter både i kommunal regi, og i næringslivet. For å skille disse fra spesifikke smartby-prosjekter legger vi til grunn følgende kriterier som alltid må være tilstede for at de skal klassifiseres som et smartby-prosjekt:

 1. Samarbeid
  Prosjektene innebærer ulike samarbeidskonstellasjoner på tvers av kommuner, næringsliv, organisasjoner og akademia.
 2. Innbyggerinvolvering
  Prosjektene tar utgangspunkt i innbyggernes og brukernes behov, og involverer disse i utviklingen av løsninger.
 3. Teknologi
  Løsningene tar i bruk moderne teknologi for å forenkle og forbedre. Det kan for eksempel handle om å benytte mulighetene som ligger i digitalisering, automatisering, store og åpne data, sensorteknologi eller «internet of things»-teknologi.

 

Metodikk og prosess

Smartbyen skal representere en annen måte å jobbe på. Vi skal samarbeide mer, ha høyere grad av innbyggerinvolvering og være tidligere ute med å teste ny teknologi. 

Viktige byggesteiner i smartbyens metode:

 • Høy grad av involvering av ansatte og innbyggere 
 • Tidlig prototyping og testing 
 • Ingen skam og snu. Prosjekter vi ser ikke vil lykkes skal avvikles.

Et smartby-prosjekt består av fire faser som gjennomføres i tett samarbeid med fagområdet som eier prosjektet. Sentralt i alle fasene står validering gjennom testing, prototyping og brukerinvolvering. Dersom prosjektet gjennomfører alle fasene og piloten lykkes overleveres prosjektet til fagområdet som skal drifte løsningen. De fire fasene er:

 • Innsiktarbeid
 • Definere muligheter
 • Utarbeide løsningsforslag
 • Gjennomføre pilot

Fem satsningsområder 

I veikartet har kommunen valgt ut fem områder der Stavanger har spesielt gode forutsetninger til å utvikle løsninger som kommer innbyggerne til gode, og som vil gi grunnlag for næringsutvikling og nye arbeidsplasser.

De fem områdene er:

 • Helse og velferd
 • Utdanning og kunnskap
 • Energi, klima og miljø
 • Smart kunst
 • Styring og demokrati

Smartere sammen 

Hele ideen om smartere byer og samfunn er tuftet på samarbeid på tvers av de vanlige skillelinjene i samfunnet. Derfor har Stavanger kommune valgt visjonen «smartere sammen» for smartbyen Stavanger. Gjennom for eksempel datasett som gjøres tilgjengelige, og bruk av innovative anskaffelser, kan kommune, næringsliv og akademia samarbeide om å utvikle løsninger som forenkler og forbedrer livet i byen.

Det er nettopp denne positive og viktige samarbeidsånden kommunen ønsker å understreke som Stavangers viktigste ressurs i arbeidet med å få til ny næringsutvikling og gi byens innbyggere en bedre og enklere hverdag i dag og i fremtiden.

Kontaktinformasjon

Portrettbilde av Inger Hanne Vikshåland.

Inger Hanne Vikshåland

smartbysjef

Mobil:
452 92 828
E-post:
inger.hanne.vikshaland@stavanger.kommune.no
Portrettbilde av Kristin Kverneland.

Kristin Kverneland

fagkoordinator design for smartbyavdelingen

Mobil:
982 56 535
E-post:
kkverneland@stavanger.kommune.no

Jens Otto Skåra Hansen

fagkoordinator teknologi for smartbyavdelingen

Mobil:
975 49 800
E-post:
jens.otto.skara.hansen@stavanger.kommune.no
Profilbilde av Jørgen Grønnevik Hopland

Jørgen Grønnevik Hopland

rådgiver for smartbyavdelingen

Mobil:
926 95 559
E-post:
jorgen.gronnevik.hopland@stavanger.kommune.no

Rune Gåre

rådgiver for smartbyavdelingen

Mobil:
414 26 099
E-post:
rune.gare@stavanger.kommune.no
Portrettbilde av Erik Lerdahl.

Erik Lerdahl

spesialrådgiver for smartbyavdelingen

Mobil:
920 95 670
E-post:
erik.lerdahl@stavanger.kommune.no

Camilla Torvik Tønne

rådgiver for smartbyavdelingen

Mobil:
400 81 269
E-post:
camilla.torvik.tonne@stavanger.kommune.no
Profilbile av Helene Ødegaard

Helene Ødegaard

rådgiver for smartbyavdelingen
scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner 

Mobil:
450 28 785
E-post:
helene.odegaard@stavanger.kommune.no

Philip Durnford

rådgiver for smartbyavdelingen

Mobil:
901 01 693
E-post:
philip.durnford@stavanger.kommune.no