Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Klynge og nettverk

Klynge og nettverk

Information in other languages

Illustrasjonsbilde Smartby

Illustrasjonsbilde Smartby
Illustrasjon: Stavanger kommune

Å jobbe i nettverk handler om å lære av hverandre. Det handler om å kopiere gode løsninger og hjelpe hverandre med å unngå å gjøre de samme feilene. Erfaringene fra de siste månedene har vist at å jobbe i nettverk med andre byer i Norge og i Europa har stor verdi.

Både næringslivet og det offentlige i Stavanger-regionen har vist en god evne til å samarbeide med andre over lengre tid. Smartbyen Stavanger jobber i nettverk på norsk, nordisk og europeisk nivå. I nettverkene samarbeider vi om å utvikle felles løsninger som alle byer vil ha behov for i fremtiden, og vi sender inn felles søknader til forskningsmidler som tillater oss å dele suksess, og risiko.

Stavanger Smart Region

Regional arena og møteplass for å utveksle kompetanse, innovere på tvers av kommunegrensene, og skape best mulig rammebetingelser for næringslivet. Drives av Greater Stavanger i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor.

Besøk nettsiden til Stavanger Smart Region her

Arena Smart City: Nordic Edge Smart City Innovation Cluster

16. oktober 2017 ble Stavanger tildelt status som nasjonal Arena-klynge av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Arena Smart City er et samarbeid mellom næringslivet, FoU-miljøer og offentlige aktører, for å utvikle smartby-løsninger for og med byene.

Klyngesamarbeidet gjør veien til markedet kortere for kommunen, og kommunen mer tilgjengelig for markedet.

Besøk nettsiden til Nordic Edge Smart City Innovation Cluster her.

Nordisk nettverk for smarte byer

Høsten 2017 ble det etablert et nordisk nettverk for smarte byer der Stavanger kommune er en av 15 nordiske byer som deltar. Målet med nettverket er å dokumentere pågående «living-lab»-aktiviteter og etablere beste praksis for gjenbruk i de nordiske byene. Det har blitt innvilget midler fra Nordisk Ministerråd for å utforme «Nordic Urban Living Labs».

Dette arbeidet vil gi et godt grunnlag for videreutvikling av ulike framtidige samarbeidsformer.

Besøk nettsiden til Nordic Smart City Network her

Smartbyene

Nettverket består av kommuner og byer i Norge som ønsker å samarbeide og dele erfaringer knyttet til utvikling av smarte samfunn. Innovasjon Norge er sekretariat for nettverket og skaper arenaer for samarbeid og kunnskapsdeling. Det er satt opp arbeidsgrupper innenfor ulike smartby-utfordringer som mobilitet og innbyggerinvolvering. Her deler og kopierer norske byer seg imellom.

Nettverket er til for kommunene og eies av kommunene. I nettverket er også tett samarbeid med andre offentlige aktører, bedrifter, klynger, kunnskapsmiljøer, interesseorganisasjoner og andre aktuelle parter sentralt.

Besøk nettsiden til Smartbyene her. 

Forus Lab

Brannbiler og brannmenn er byttet ut med 3D printere, whiteboards og kreative rom. Den gamle brannstasjonen på Forus har blitt til et innovasjonssenter for næringsliv og kommuner som vil jobbe smartere sammen. 

Forus Lab fasade
Forus Lab fasade
Foto: Inger Hanne VikshÄland, Stavanger kommune

Det nye innovasjonssenteret på Forus går under navnet Forus Lab og skal være en møteplass og utstillingsvindu for regionens innovasjons- og kunnskapsmiljø. For kommunene blir det et felles smartby-kontor som kan brukes til å utvikle smartby-prosjekter i tett dialog med næringslivet. Bak satsningen står Stavanger utvikling KF og prototypeverkstedet Creator Makerspace som ønsker å legge til rette for mer samarbeid mellom næringsliv, investorer og det offentlige. 

Open & Agile Smart Cities

Open & Agile Smart Cities (OASC) er et internasjonalt nettverk for smarte byer. Nettverket har som mål å skape og forme det nye markedet for data og tjenester i smarte byer. OASC har over 140 medlemsbyer fra 27 land over hele verden. Byene i nettverket jobber sammen om å etablere en felles standard for deling og publisering av data, APIer og andre systemer som trengs for å skape en god markedsplass for smarte byer.

Stavanger kommune er medlem og deltar i workshops. Besøk nettsiden her.

Kontaktinformasjon

Gunnar Crawford

Gunnar Edwin Crawford

smartbysjef

Telefon:
934 88 841
E-post:
gunnar.crawford@stavanger.kommune.no