Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Nasjonalt smartby-veikart

Nasjonalt smartby-veikart

150 aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia har det siste året stått samlet om å utvikle et nasjonalt smartby-veikart. Målet er å samle kommune-Norge på en felles vei mot smartere byer og lokalsamfunn. Stavangers erfaring med eget veikart og smartbyavdeling har vært en viktig ressurs i prosessen. Veikartet ble presentert under Arendalsuka for fullsatt sal.

Information in other languages

Smartby illustrasjon

Smartby illustrasjon
Illustrasjon: Stavanger kommune

Stavanger kommune var først i landet da vi i 2016 vedtok et lokalt veikart for smartbyen Stavanger. I tiden etter har flere kommuner jobbet med å utvikle sin retning for smartbyarbeidet og hvordan de skal takle utfordringer rundt en eldende befolkning, klima- og miljø og et arbeidsliv i endring. På initiativ fra Design og arkitektur Norge (DOGA), Nordic Edge og kommunenettverket Smartbyene har det nå blitt utarbeidet og lansert et felles nasjonalt smartby-veikart for smarte og bærekraftige byer og samfunn. 

Les veikartet her


Samme retning, lokale tilpassinger 

Under Arendalsuka ble arbeidet presentert for fullsatt sal. Veikartet representerer et felles verdigrunnlag, felles definisjoner og en felles måte å omtale smartbyarbeidet på. Det er dog viktig å understreke at veikartet skal være et utgangspunkt som krever at kommuner og fylkeskommunene som tar det i bruk finner lokale prosjekter og tilpassinger som fungerer i sin kommune. 

Salen er fullsatt når arbeidet med det nasjonale smartby-veikartet blir presentert under Arendalsuka.
Salen er fullsatt når arbeidet med det nasjonale smartby-veikartet blir presentert under Arendalsuka.
Foto: Stavanger kommune

Seks målbilder, åtte prinsipper

Veikartet skal fungere som en guide for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å jobbe med smartby som metode. Fundamentet i veikartet er seks målbilder og åtte prinsipper som skal hjelpe å prioritere retningen for smartbyarbeidet. Målbildet beskriver hva vi skal oppnå med veikartet, og prinsippene sier noe om hvordan vi bør jobbe for å oppnå målbildet. 

Målbilde – smarte byer og lokalsamfunn skal være: 

 1. Attraktive
 2. Inkluderende
 3. Effektive
 4. Klimavennlige
 5. Tilpasningsdyktige
 6. Helsefremmende 

De åtte prinsippene er: 

 1. Sette innbyggerne i sentrum
 2. Tenke helhetlig
 3. Prioritere klima og miljø
 4. Vektlegge inkludering og samskaping 
 5. Satse på neste generasjons næringsliv 
 6. Del og ta i bruk åpne data 
 7. Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon 
 8. Begynn lokalt, tenk globalt 

Printet versjon av det nasjonale smartby-veikartet på Arendalsuka
Printet versjon av det nasjonale smartby-veikartet på Arendalsuka
Foto: Stavanger kommune


Samskaping 

Arbeidet med veikartet har pågått siden oktober 2018 med en arbeidsgruppe og en referansegruppe. Arbeidsgruppen har bestått av kommunene Asker, Bergen, Bodø, Fredrikstad, Narvik, Stavanger, Trondheim og Ålesund. Referansegruppen bestod av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, KS, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Prosessen har blitt ledet av DOGA, Nordic Edge og Smartbyene. 

Fra veikart til handling 

Det overordnede målet med veikartet er å fremme utviklingen av bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn. Fra scenen i Arendal forteller DOGA, Nordic Edge og Smartbyene at arbeidet med veikartet på ingen måte er ferdig, men i sin første versjon. Veikartet samler smartby-Norge mot en felles retning, men vi er nødt til å gå fra veikart til handling. Det krever lokal forankring, deling og samarbeid. Vi i Stavanger kommune er klare!