Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Smartby-prosjekter
 5. Bærekraftige nabolag
Jordbær

Nordisk samarbeidsprosjekt om sunne bærekraftige nabolag

I dette prosjektet skal vi kartlegge sammenhengen mellom mat og nabolag. For hva utgjør egentlig et godt, sunt og bærekraftig bomiljø? Sammen med fire andre nordiske byer skal vi utforske den grønne infrastrukturen, dyrking av mat og matlandskapet i lag med lokalt næringsliv. Målet med prosjektet er å lære hva som skaper nabolag som fremmer god folkehelse og livskvalitet  

Om prosjektet

Status: Oppstartsfase  

I prosjektet skal vi utforske og kartlegge hvordan matlandskapet vi omgir oss med og den grønne infrastrukturen vi har tilgjengelig rundt oss påvirker oss. Vi skal kartlegge hele verdikjeden til mat i et gitt område, fra dyrking til servering og konsum. I prosjektet har vi tatt utgangspunkt i Storhaug og østre bydel. Innsikten vi får fra kartleggingen skal brukes til å identifisere behov og ønsker fra det lokale næringslivet og innbyggerne.  

Som en del av prosjektet skal vi gjennomføre en Kvikktest, som er en åpen konkurranse der mange bedrifter skal ha mulighet til å delta, og kommunen kjøper korte eksperimenter. Basert på resultatene fra kvikktesten skal vi analysere resultatene og finne muligheter for overføring til andre byer og steder i Norden. 

Bilde av sopp dyrket hos Topp Sopp.
Bilde av sopp dyrket hos Topp Sopp.

Bredt fagområde

Dette er et bredt fagområder der mye er udefinert, men potensialet er stort. I dette prosjektet jobber de fem byene med å kartlegge og utforske tematikken fra ulike vinkler. Fra digitale tvillinger som skal se hvordan grønn infrastruktur påvirker bymiljøet over tid, til hvordan en øker kunnskapsnivået i befolkningen knyttet til mat og helse. I Stavanger ser vi på matlandskapene vi omringer oss med og hvordan disse påvirker nabolagene.  

 Prosjektet er delt inn i fire faser: 

 1. Kartlegging og innsiktsarbeid 
 2. Ide og konsept 
 3. Markedsdialog og Kvikktest med næringslivet 
 4. Analysere resultatene og finne muligheter for oppskalering 

 

Nordisk samarbeid  

 Prosjektet er en del av Nordic Healthy Cities samarbeidet mellom Nordic Smart City Network og Nordic Innovation. Prosjektet ledes av Forum Virium Helsinki som har med seg Stavanger, Vannta, København og Kristiansand. Som en del av prosjektet vil 1-3 piloter gjennomføres i partnerbyene med sikte på å skalere opp vellykkede piloter til andre byer.  

 • Nordic Smart Cities er et nordisk smartbynettverk. Fra Norge deltar byene Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Oslo og Bærum. 
 • Prosjektet er delfinansiert av Nordic Innovation og medlemsbyene. Dette er ett av fem prosjekter i det nordiske nettverket innen folkehelse.  
 • Et matlandskap er det mattilbudet som omringer oss og som vi har enkel tilgang til. F. eks din lokale matbutikk, restaurant, cafe eller der det dyrkes mat i ditt område. På engelsk er begrepet foodscapes brukt  
 • Grønn infrastruktur er de grønne lungene i byen. F. eks parker, insekts vennlige områder, lekeplasser, marker og områder der en kan dyrke spiselige vekster.  

Kontaktinformasjon

Kristin Kverneland

rådgiver, Smartby
Telefon: 982 56 535

Mobil:
982 56 535
E-post:
kkverneland@​stavanger.kommune.no

Kristin Fjeld-Eiken

spesialrådgiver, Smartby
Telefon: 979 70 215

 

Mobil:
979 70 215
Telefon:
51 50 77 44
E-post:
kristin.fjeld-eiken@stavanger.kommune.no