Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Smartby-prosjekter
 5. Bærekraftige nabolag

Nordisk samarbeidsprosjekt om sunne, bærekraftige nabolag

I dette prosjektet skal vi utforske sammenhengen mellom mat og nabolag. For hva utgjør egentlig et godt, sunt og bærekraftig bomiljø? Sammen med fire andre nordiske byer skal vi utforske den grønne infrastrukturen, dyrking av mat og matlandskapet i lag med lokalt næringsliv. Målet med prosjektet er å lære hva som skaper nabolag som fremmer god folkehelse og livskvalitet  

Om prosjektet

I prosjektet skal vi utforske hvordan matlandskapet vi omgir oss med og den grønne infrastrukturen vi har tilgjengelig rundt oss påvirker oss. Vi skal utforske hele verdikjeden til mat i et gitt område, fra dyrking til servering og konsum. I prosjektet har vi tatt utgangspunkt i Storhaug og østre bydel. Innsikten vi får fra kartleggingen skal brukes til å identifisere behov og ønsker fra det lokale næringslivet, og innbyggerne.  

Som en del av prosjektet skal vi gjennomføre en Kvikktest. Kvikktest er en åpen konkurranse der mange bedrifter skal ha mulighet til å delta, og kommunen kjøper korte eksperimenter. Basert på resultatene fra kvikktesten skal vi analysere resultatene, og finne muligheter for overføring til andre byer og steder i Norden. 

Bilde av ei dame som går i en åker midt i byen.
Foto: Visit Finland, Julia Kivelä

Kvikktest i Stavanger

Fra april til september skal det gjennomføres kvikktester (agile pilots) i Helsingfors (Helsinki), Vantaa og Stavanger. Kvikktest er en prosess der oppdragsgiveren går ut med en utfordring, og inviterer bedrifter til å teste nye produkter og tjenester som kan være med å løse utfordringen. En kvikktest gjennomføres på seks måneder, og bruker åpen konkurranse slik at gründere og oppstartsselskaper skal kunne delta. 

Hva ønsker vi å teste i Stavanger? 

Vi ønsker å teste ut nye ideer som utnytter lokale sunne råvarer/matvarer, og gjør dem mer tilgjengelige i nærmiljøet.

Målet med kvikktesten

 • Skape engasjement blant innbyggere og produsenter.
 • Gjøre lokal mat mer tilgjengelig for alle i et nabolag.
 • Støtte opp under et bærekraftige samfunn.
 • Utnytte og videreutvikle eksisterende produkter.

Hvor 

Vi ønsker å gjennomføre piloten i østre del av Stavanger, for eksempel Storhaug. Med stort demografisk mangfold gir Storhaug en unik mulighet for sosial eksperimentering i en nordisk sammenheng. Disse kvalitetene forventer vi at kvikktesten utnytter.

Hvem

I denne kvikktesten ønsker vi å gjøre lokal mat mer tilgjengelig for innbyggerne. Vi søker entreprenører som kan jobbe sammen med det eksisterende økosystemet av produsenter, for å gjøre dem mer bærekraftige (sirkulærøkonomi).

Slik fungerer det

 • Du kan levere inn ideforslag til utfordringene i Stavanger, Vantaa eller Helsingfors. Alt etter hvilket behov ideen din dekker. Les mer om utfordringene i Helsingfors og Vantaa.
 • I Stavanger ser vi etter 1 – 2 bedrifter som kan teste sine ideer sammen med oss mellom april og september 2021.
 • Budsjettet i Stavanger er på 150 000 kroner ekskl. mva. som fordeles på antall tester.
 • Du kan levere tilbud elektronisk mellom 3. – 28. mars.   

Hva skal testes i Finland?

Kvikktesten i Helsingfors ser etter nye digitale løsninger som inkluderer, og kan støtte planleggingen av grønn infrastruktur. I Vantaa ser de etter løsninger som legger til rette for dyrking av mat i urbane områder.

Opptak fra webinar

8. mars ble det gjennomført et webinar for å dele mer informasjon om prosjektet. Under kan du se opptak av webinaret og finne presentasjonen som ble vist. 


Se presentasjonen som ble vist under webinaret. 

Bredt fagområde

Dette er et bredt fagområder der mye er udefinert, men potensialet er stort. I dette prosjektet jobber de fem byene med å kartlegge og utforske tematikken fra ulike vinkler. Fra digitale tvillinger som skal se hvordan grønn infrastruktur påvirker bymiljøet over tid, til hvordan en øker kunnskapsnivået i befolkningen knyttet til mat og helse. I Stavanger ser vi på matlandskapene vi omringer oss med, og hvordan disse påvirker nabolagene. 

Nordisk samarbeid  

Prosjektet er en del av Nordic Healthy Cities samarbeidet mellom Nordic Smart City Network og Nordic Innovation. Prosjektet ledes av Forum Virium Helsinki som har med seg Stavanger, Vannta, København og Kristiansand. Som en del av prosjektet vil 1-3 piloter (kvikktester) gjennomføres i partnerbyene med mål om å skalere opp vellykkede piloter til andre byer. 

 • Nordic Smart Cities er et nordisk smartbynettverk. Fra Norge deltar byene Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Oslo og Bærum. 
 • Prosjektet er delfinansiert av Nordic Innovation og medlemsbyene. Dette er ett av fem prosjekter i det nordiske nettverket innen folkehelse.  
 • Et matlandskap er det mattilbudet som omringer oss, og som vi har enkel tilgang til. F.eks. din lokale matbutikk, restaurant, cafe eller der det dyrkes mat i ditt område. På engelsk er begrepet foodscapes brukt  
 • Grønn infrastruktur er de grønne lungene i byen. F.eks. parker, insekts vennlige områder, lekeplasser, marker og områder der en kan dyrke spiselige vekster.  

Kontaktinformasjon

Kristin Kverneland

rådgiver, Smartby

Mobil:
982 56 535
E-post:
kkverneland@​stavanger.kommune.no

Kristin Fjeld-Eiken

spesialrådgiver, Smartby

 

Mobil:
979 70 215
Telefon:
51 50 77 44
E-post:
kristin.fjeld-eiken@stavanger.kommune.no