Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Smartby-prosjekter
 5. Crowdsensing

Crowdsensing: Samle ikke-sensitive helsedata ved hjelp av innbyggere

Crowdsensing-prosjektet har som mål å gjøre byene våre mer levelige, robuste og inkluderende basert på data samlet inn med hjelp av innbyggere. Prosjektet er spesielt opptatt av data som kan påvirke helsen til innbyggerne våre, for eksempel miljømessige data som luftkvalitet og støy, og aktivitetsdata som hjertefrekvens og lokalisering.

Om prosjektet

Status: Pågående pilot "I ❤ Vigå"

Vi er i oppstarten av en test i bydelen Kvernevik i Stavanger. Et representativt utvalg innbyggere (tverrsnitt i alder, kjønn, kultur) blir utstyrt med Polarklokke og skal i tolv måneder dele sine treningsdata med oss. Det vil si data over hvordan de trener, sykler eller går tur i sitt nærmiljø. Med dette vil kommunen tilrettelegge for bedre folkehelse og utforske om bruken av massemarkedsenheter (treningsklokker/ armbånd) kan gi kommunen verdifulle data til planlegging og utvikling. For eksempel hvor det er lurt å plassere drikkevannsstasjoner, hvor innbyggerne kan ha nytte av sykkelpumpe-stasjon og så videre. I tillegg håper vi å finne ut om deltakerne ved hjelp av klokken vil invitere hverandre til å bli med på tur eller legge opp til felles treninger

Smartbyavdelingen har fått god hjelp av frivillighetsleder for Madla og Kvernevik hittil i prosjektetProsjektet gjøres lokalt i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster og Det Norske Veritas.

 

Bakgrunn

Prosjektet skal utforske mulighetene som ligger i dataen som blir samlet av smartklokker som Fitbit og Polar. Av å samle store mengder anonymiserte data ønsker vi å kartlegge hvordan folk bruker byen og omgivelsene rundt. Dataen skal brukes til å danne et bedre beslutningsgrunnlag når vi skal planlegge forbedringer og utbygginger i samfunnet. Ved å sammenstille dataen med f. eks. værdata kan vi se om det er forskjell i bevegelsesmønster når været er mer rufsete.

Dette vil bli gjort ved å låne ut miljøsensorer til innbyggere og samtidig etablere partnerskap med teknologibedrifter for å samle inn data som kan brukes som grunnlag for å forbedre folkehelsen i byene. Prosjektet er delt inn i fire faser:

 1. Utforske hva som er der ute
 2. Markedsdialog og pilot med næringslivet
 3. Samle inn data med innbyggerne
 4. Analysere dataene og foreslå verdifulle bruksområder
 • Nordic Smart Cities er et nordisk smartbynettverk. Fra Norge deltar byene Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Oslo og Bærum.
 • Prosjektet er delfinansiert av Nordic Innovation og medlemsbyene. Dette er ett av fem prosjekter i det nordiske nettverket innen folkehelse. 
 • Crowdsensing betyr å samle og analysere data fra store mengder datakilder og brukere. Dette kan være data fra smarttelefoner, sportsklokker, miljøstasjoner osv.  

Nordisk samarbeid

Prosjektet er en del av Nordic Healthy Cities samarbeidet mellom Nordic Smart City Network og Nordic Innovation. Det bygger på eksisterende erfaring fra prosjektpartnerbyene Stavanger, Århus, Helsinki, Vejle og København. Som en del av prosjektet vil 1-3 piloter kjøres i partnerbyene med sikte på å skalere vellykkede piloter til andre byer. Pilotene vil legge vekt på private selskaper som samarbeider med byene med å samle inn data med hjelp fra innbyggerne.

Kontaktinformasjon

Gunnar Crawford

Gunnar Edwin Crawford

smartbysjef

Telefon:
934 88 841
E-post:
gunnar.crawford@stavanger.kommune.no

Rune Gåre

rådgiver, Smartby

Mobil:
414 26 099
E-post:
rune.gare@stavanger.kommune.no