PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Smartby-prosjekter
 5. Crowdsensing

Crowdsensing: Samle ikke-sensitive helsedata ved hjelp av innbyggere

Crowdsensing-prosjektet har som mål å gjøre byene våre mer levelige, robuste og inkluderende basert på data samlet inn med hjelp av innbyggere. Prosjektet er spesielt opptatt av data som kan påvirke helsen til innbyggerne våre, for eksempel miljømessige data som luftkvalitet og støy, og aktivitetsdata som hjertefrekvens og lokalisering.

Om prosjektet

Status: Pågående pilot "innbyggeraktivitet"

Prosjektet har som mål å gjøre byen vår mer levelig, robust og inkluderende basert på data samlet inn med hjelp av innbyggerne selv. Prosjektet har forgreninger til et felles nordisk prosjekt i regi av Nordic Innovation, og gjennomføres i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster og Det Norske Veritas. GDPR og personvern står sentralt i samarbeid mellom kommunen og innbyggerne som kommunen er satt til å betjene. Derfor er uttesting av verktøy for å registrere og administrere den enkeltes samtykker blitt viktig i pilotprosjektet. Hver innbygger som deler informasjon med kommunen, skal være sikre på at all data behandles trygt.

Prosjektet går nå inn i en ny fase, og gir verdifull læring som kan overføres på andre områder, for eksempel innenfor friskliv og helse.

Les mer om prosjektet her: Nå er det Kvernevik sin tur!

Bakgrunn

Prosjektet skal utforske mulighetene som ligger i dataen som blir samlet av smartklokker som Fitbit og Polar. Av å samle store mengder anonymiserte data ønsker vi å kartlegge hvordan folk bruker byen og omgivelsene rundt. Dataen skal brukes til å danne et bedre beslutningsgrunnlag når vi skal planlegge forbedringer og utbygginger i samfunnet. Ved å sammenstille dataen med f. eks. værdata kan vi se om det er forskjell i bevegelsesmønster når været er mer rufsete.

Dette vil bli gjort ved å låne ut miljøsensorer til innbyggere og samtidig etablere partnerskap med teknologibedrifter for å samle inn data som kan brukes som grunnlag for å forbedre folkehelsen i byene. Prosjektet er delt inn i fire faser:

 1. Utforske hva som er der ute
 2. Markedsdialog og pilot med næringslivet
 3. Samle inn data med innbyggerne
 4. Analysere dataene og foreslå verdifulle bruksområder
 • Nordic Smart Cities er et nordisk smartbynettverk. Fra Norge deltar byene Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Oslo og Bærum.
 • Prosjektet er delfinansiert av Nordic Innovation og medlemsbyene. Dette er ett av fem prosjekter i det nordiske nettverket innen folkehelse. 
 • Crowdsensing betyr å samle og analysere data fra store mengder datakilder og brukere. Dette kan være data fra smarttelefoner, sportsklokker, miljøstasjoner osv.  

Nordisk samarbeid

Prosjektet er en del av Nordic Healthy Cities samarbeidet mellom Nordic Smart City Network og Nordic Innovation. Det bygger på eksisterende erfaring fra prosjektpartnerbyene Stavanger, Århus, Helsinki, Vejle og København. Som en del av prosjektet vil 1-3 piloter kjøres i partnerbyene med sikte på å skalere vellykkede piloter til andre byer. Pilotene vil legge vekt på private selskaper som samarbeider med byene med å samle inn data med hjelp fra innbyggerne.

Kontaktinformasjon

Foto av Jens Otto Skåra Hansen

Jens Otto Skåra Hansen

fagkoordinator teknologi for smartbyavdelingen

Mobil:
975 49 800
E-post:
jens.otto.skara.hansen@stavanger.kommune.no
Profilbilde av Jørgen Grønnevik Hopland

Jørgen Grønnevik Hopland

rådgiver for smartbyavdelingen

Mobil:
926 95 559
E-post:
jorgen.gronnevik.hopland@stavanger.kommune.no