Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Smartby-prosjekter
  5. Mitt nabolag

Mitt nabolag: et verktøy for deltakende demokrati

I Mitt nabolag bruker vi Decidim, et verktøy for deltakende demokrati som åpner for at innbyggerne kan spore innholdet i en beslutningsprosess og påvirke den.

Sammen med elever i ungdomsskolealder i Hillevåg og på Storhaug har vi testet hvordan verktøyet Decidim fungerer og kan tas i bruk. Ungdommene har vært med å forme verktøyet slik at det blir enkelt å bruke. I testen fikk de også stemme over reelle tiltak i sitt nærmiljø for til sammen 300 000 kroner.

Testingen foregikk sammen med Områdesatsingen på Storhaug, Områdeløftet i Hillevåg, Trondheim kommune og Smartbyene, og ble gjennomført fram til mars 2021. Verktøyet Decidim er allerede godt testet av andre byer, regioner og organisasjoner i Norden, samt i Spania og Frankrike.

Hva vil vi oppnå?

Målet med testing av Decidim er at det skal være enklere for innbyggere å delta i diskusjoner, og det skal være lettere å spore opp og påvirke beslutningsprosesser i utviklingen av byene og lokalsamfunnet en bor og oppholder seg i. Økt bruk av elektroniske verktøy ved demokratiske prosesser (e-demokrati) kan bidra til å:  

  • skape større tillit til forvaltningen og demokratiet gjennom åpne og mer gjennomsiktige politiske og administrative prosesser, der innbyggerne selv velger hvordan de ønsker å delta. 
  • senke terskelen for å delta i demokratiske prosesser.
  • revitalisere styringsformen demokratiet gir.

Ungdom med i testen

Kommunen ønsker å prioritere neste generasjon og å legge til rette for at unge finner det enkelt å delta i samfunnsutviklingen. I testingen ønsket vi å avdekke om verktøyet Decidim appellerer til ungdommen, og om det er mulig å mobilisere flere gjennom verktøyet. Målet er at testingen skal ha overføringsverdi til alle deler av befolkningen, slik at alle kan delta aktivt i demokratiet.

Om Decidim

Decidim er et modulbasert verktøy hvor kommunen og innbyggerne selv kan velge de modulene som passer for oppgaven.  Myndigheter kan bruke verktøyet til å konsultere offentligheten om pågående saker, og samle meninger som er for eller mot foreslåtte tiltak. Innbyggerne kan bruke Decidim til å levere inn egne forslag, og til å stille krav til myndigheter i ulike spørsmål. 

Hvilke moduler det er mest hensiktsmessig å ta i bruk til forskjellige formål, inngår i testen.  

Med fremveksten av nye teknologiske plattformer forventer innbyggerne å bli lyttet til og bli mer involvert i ulike typer beslutningsprosesser. I en smartby-kontekst handler dette om revitalisering av demokrati og styringsform. En del av smartbyens rolle er å bidra til en enklere hverdag for innbyggerne og å styrke demokratiet, gjennom samarbeid, innbyggerinvolvering og teknologi.

Kontaktinformasjon

Profilbilde av Jørgen Grønnevik Hopland

Jørgen Grønnevik Hopland

rådgiver, Smartby 

Mobil:
926 95 559
E-post:
jorgen.gronnevik.hopland@stavanger.kommune.no

Camilla Torvik Tønne

rådgiver, Smartby

E-post:
camilla.torvik.tonne@stavanger.kommune.no