Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Smartby-prosjekter
  5. Decidim

Test av Decidim - folkebudsjettering

Decidim er et verktøy for deltakende demokrati som åpner for at innbyggerne kan spore innholdet i en beslutningsprosess og påvirke den. Sammen med elever i ungdomsskolealder i Hillevåg og på Storhaug vil vi teste hvordan verktøyet fungerer og kan tas i bruk. De får være med og forme verktøyet slik at det blir enkelt å bruke. I denne testen får de stemme over reelle tiltak i sitt nærmiljø på til sammen 300 000 kr.

Testingen foregår sammen med Områdesatsingen på Storhaug, Områdeløftet i Hillevåg, Trondheim kommune og smartbyene, og blir gjennomført frem til mars 2021. Decidim er allerede godt testet av andre byer, regioner og organisasjoner i Spania, Frankrike og i Norden.

Vi tester på denne siden og du er hjertelig velkommen til å se hvordan testen utvikles. Vær obs på at verktøyet er under utvikling og kan være ute av drift i perioder.

Hva vil vi oppnå med prosjektet?

Målet med uttesting av Decidim er at det skal være enklere å delta i diskusjoner og enklere å spore opp og påvirke beslutningsprosesser i utviklingen av byene og lokalsamfunnet en bor og oppholder seg i.  Økt bruk av elektroniske verktøy (e-demokrati) kan bidra til å:  

  • skape større tillit til forvaltningen og demokratiet ved å åpne opp og gi mer gjennomsiktige politiske og administrative prosesser der innbyggerne selv velger hvordan de ønsker å delta. 
  • senke terskelen for å delta i demokratiske prosesser.
  • revitalisere styringsformen demokratiet gir.

Ungdom er prioritert i testen

Kommunen ønsker å prioritere neste generasjon hvor vi ønsker å legge til rette for at særskilt unge finner det enklere å delta i samfunnsutviklingen. I testingen ønsker vi å avdekke om dette verktøyet appellerer til ungdommen, og om det er mulig å mobilisere flere. Målet er at testingen skal ha overføringsverdi til alle deler av befolkningen, slik at flere kan delta i demokratiet. 

Om Decidim

Med fremveksten av nye teknologiske plattformer antas det at også innbyggerne forventer å bli lyttet til og bli mer involvert i ulike typer beslutningsprosesser. I en smartby-kontekst handler dette om en revitalisering av demokrati og styringsform.  På denne måten skal smartbyen gi en enklere hverdag for innbyggerne og styrke demokratiet. 

Decidim er et modulbasert verktøy hvor kommunen og innbyggerne selv kan velge de modulene som passer for oppgaven.  Hvilke moduler det er mest hensiktsmessig å ta i bruk vil smartbyen teste i dette prosjektet. 

Myndigheter kan bruke verktøyet til å konsultere offentligheten om pågående saker og samle meninger som er for eller mot foreslåtte tiltak. Innbyggerne kan bruke Decidim til å lage deres egne forslag og til å stille krav til myndigheter i ulike spørsmål. 

 

Kontaktinformasjon

Lene Klovning

rådgiver innbyggerinvolvering og samskaping, Smartby

Mobil:
928 45 400
E-post:
lklovning@​stavanger.kommune.no