Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Smartby-prosjekter
  5. Sensor-prosjekter
Sandkasse med installert strøsand-sensor på Eiganes gravlund

Kontinuerlig måling av sandnivå

Status: Testing pågår

I Stavanger kommune har vi mange sandkasser med strøsand som brukes flittig av innbyggere når det fryser på bakken. Noen er fulle, mens andre er nesten tomme. Frem til nå har vi vært avhengig av at innbyggerne våre gir beskjed hvis en sandkasse er tom, fordi vi mangler ressurser til å sjekke alle sandkassene regelmessig. Det er både tungvint for den som rapporterer inn, og for oss i kommunen.

I høst fikk smartbyavdelingen høre om en sensor som egentlig er laget for søppelcontainere, men som også fungerer til å måle sandnivå. Gjesdal kommune var først ute med å installere sensoren i sandkasser flere steder i kommunen sin. Ved hjelp av et enkelt program gir sensorene beskjed når det er ca. 30% strøsand igjen. På den måten kan avdeling for idrett og utemiljø i Stavanger kommune planlegge når de skal fylle opp sand, slik at ingen opplever å komme til tom sandkasse.

I desember 2021 installerte Stavanger kommune de første sensorene på Eiganes gravlund og Lassa fotballbane. I 2022 er planen å installere enda flere, slik at vi til slutt har full oversikt over sandnivå i sandkassene i byen vår.

Tellesensorer i Pedersgata

Status: Testing pågår

I samarbeid med oppstartsselskapet Tectal AS og Lyse tester Stavanger, Sola og Sandnes kommune en ny type trafikkteller. Prosjektet bidrar til
å utvikle og trene algoritmer som skal kjenne igjen ulike typer kjøretøy. Prosjektet finansieres gjennom støttemidler fra Innovasjon Norge.

Dagens telleapparater har i stor grad single sensorsystemer hvor det trengs en type sensor for hver parameter eller måle-enhet. Målet er å få en teller som tar høyde for enda flere parameter, for eksempel telling av gående og syklende, i tillegg til kjørende, i et og samme apparat. Det kan gi bedre innsikt i trafikkbilde for å kunne ta bedre beslutninger når vi fastsetter hastighet, teller- og klassifiserer kjøretøy og bestemmer kjøreretning.

I september 2021 ble den første prototypen installert i Pedersgata i Stavanger sentrum. Siden da har sensorene automatisk registrert alle forbipasserende kjøretøy på veistrekket.

Vannsensorer for overvåking av Vannassen

Vannsensorer for overvåking av Vannassen

Status: Sensorer er bestilt og vil installeres i 2022. 

I 2021 gikk smartbyavdelingen sammen med beredskaps-, park og vei-, og avløpsavdelingen i Stavanger kommune for å finne en løsning som kan hindre bl.a. dambrudd i Vannassen. Målet er å bruke sensorer til å kontinuerlig overvåke vann-nivå og grunnforholdene utenfor Vannassen frem til den ferdigstilles og sikres i 2024. Prosjektet er finansiert gjennom fylkestilskudd til klimaomstilling fra Rogaland fylkeskommune.

Om Vannassen

Vannassen er en gammel vannverks- og fyllingsdam som ble bygget mellom 1915-1919. Driften ble lagt ned etter kort tid, bla. på grunn av dårlig drikkevannskvalitet. Dammen er totalt ca. 220 meter lang, og er delt i to av et oppstikkende fjellfundament. 

Bruker smart teknologi for å løse utfordring
Prosjektet bruker LoRaWan-sensorer til å måle vannmetning i jorden og for å overvåke vann-nivå og grunnforholdene utenfor Vannassen. Sensorene som brukes slår alarm ved overvannsutløp i dammen, og løsningen vil kunne avdekke endringer i grunnen ved vannverksdammen Vannassen, som i verste fall kan føre til dambrudd. Å identifisere slike trusler tidlig vil gjøre det enklere å iverksette de rette tiltakene. 

Føre var på glatte veier og sykkelstier

Status: Testing pågår 

Glatte veier hører vinteren til, men vi tror sensorteknologi kan gjøre vedlikeholdsarbeid som strøing mer forutsigbart. I et prøveprosjekt vinteren 2020/2021 setter kommunen og Lyse opp sensorer som måler lufttemperatur, bakketemperatur og luftfuktighet flere steder i kommunen.

Ved å bruke målingene sammen med annen data håper kommunen å utføre enda mer effektivt vintervedlikehold av veiene i årene som kommer. 

Automatisk temperaturmåler på Vaulen badeplass. Temperaturmåleren inneholder en sensor som sender badetemperaturen til kommunens nettside og åpne data portal.
Stavanger kommune

I drift: Automatiske badetemperaturmålere 

Status: Det er plassert ut automatiske temperaturmålere på seks badeplasser i Stavanger. 

Kommunen har satt ut automatiske badetemperaturmålere på noen utvalgte badeplasser i byen. Temperaturen oppdateres på nettsiden hver time, helt automatisk, til glede for alle som bruker badeplassene. De automatiske badetemperaturmålerne ble testet sommeren 2018 til stor begeistring for badeglade innbyggere og besøkende. Løsningen har nå gått nasjonalt og 28 målere har blitt plassert på badeplasser. Leverandør i prosjektet er Altibox. 

Som først i landet er også kommune-Kari koblet opp mot kommunens åpne data. Det betyr at du kan chatte med Kari om badetempåeraturer i nærheten av deg, og få oppdaterte temperaturer.  

Dette prosjektet har skapt store besparelser for kommunen. Tidligere var dette manuelt arbeid som tok mye tid i sommermånedene. I dag går dette automatisk året rundt.

Montering av sensor i gatesluk.
Stavanger kommune

Smarte gatesluker 

I dag er det tusenvis av gatesluker rundt i kommunen vår. Gateslukene sørger for at regnvann ikke blir liggende i gater og veier, men renner ned i avløpssystemet. Sammen med regnvannet kommer det også mye sand, blader og annet rusk som ikke skal være der. For å unngå at gateslukene oversvømmes kontrolleres de manuelt av kommunen. Dette er tidkrevende arbeid som kan bli gjort enda smartere.

I dag jobbes det med å plassere sensorer i gateslukene for å kunne varsle, og på kort tid forutsi, når sand- og slamnivået i gateslukene går over en gitt grense. Med den informasjonen kan vi rense gatesluken før det blir oversvømmelse.

Dette prosjektet vil gi bedre responstid, optimalisere kjøreruter for vedlikehold, og store kostnadsbesparelser for kommunen. I prøveprosjektet kobles sensorene opp mot sensornettverket (LoRaWAN).

Kontaktinformasjon

Terje Rygh

rådgiver, Smartby og Digi Rogaland 

Mobil:
988 78 187

Rune Gåre

rådgiver, Smartby

Mobil:
414 26 099
E-post:
rune.gare@stavanger.kommune.no
Gunnar Crawford

Gunnar Edwin Crawford

smartbysjef

Telefon:
934 88 841
E-post:
gunnar.crawford@stavanger.kommune.no