Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Smartby-prosjekter
  5. Smartbytalenter

I drift: Smartbytalenter

Smartbytalenter er et spesialdesignet program for ungdomsskoleelever med stort læringspotensial. Programmet gjennomføres nå for andre gang med rundt 30 elever fra syv ulike ungdomskoler som er valgt ut til å jobbe sammen for å skape en bedre by. Fellesnevneren for elevene som deltar i prosjektet er at de er over gjennomsnittlig engasjert og kreative - med stort læringspotensial.

Programmet blir gjennomført på ett skoleår over åtte fellessamlinger. På samlingene blir de bedre kjent med Stavanger som smartby, de lærer om tjenestedesign og innbyggerinvolvering, konseptutvikling, utvikler prototyper og lager en presentasjon av prosjektet de jobber med.

Dette vil vi oppnå

Elevene jobber sammen i grupper med reelle problemstillinger levert at kommunens klima- og miljøavdeling og DigiHelse. Dette ønsker vi å oppnå med programmet:

  • Lære elevene en ny arbeidsmetodikk.
  • Motivere elevene gjennom samarbeid og reelle problemstillinger.
  • Skape mestringsfølelse.
  • Skape en arena der denne elevgruppen kan møte likesinnede og få nye venner på tvers av skoler.

Bilde av Smartbytalenter som lytter til talentveileder Anne Maren Meland.
Bilde av Smartbytalenter som lytter til talentveileder Anne Maren Meland.
Smartbyen Stavanger

Om prosjektet og elever med stort læringspotensial

Det er flere kommuner som satser på elever med stort læringspotensial, men prosjektet «smartbytalenter» er det første av sitt slag i Norge. Denne elevgruppen er svært sammensatt og mange elever med stort læringspotensial har blitt stemplet som «problembarn» i skolen. Noen av elevene er suksessfulle og har lært seg systemet. Andre skjuler evnene sine for å bli inkludert av de andre. Andre elever utfordrer omgivelsene og vil ikke tilpasse seg, mens noen dropper ut av skolen, om ikke fysisk så emosjonelt og mentalt. Det er også elever som blir sendt på skoler i utlandet som har tilpasset undervisningen til elever i denne gruppen. Les mer om kommunens satsing på elever med stort læringspotensial her

Prosjektet smartbytalenter gir elever med stort lærligspotensial kreative utfordringer, reelle problemstillinger og muligheten til å møte andre likesinnede. Dette er ungdommer vi håper skal bli i regionen, skape nye arbeidsplasser og en smartere og bedre by. For å oppnå det må vi skape mestringsopplevelser på alle nivå og holde motivasjonen oppe til å utforske eget potensial.

Smartbytalenter blir nå gjennomført for andre gang og har fått svært gode tilbakemeldinger fra elever, foreldre og lærere. Prosjektet ledes av kommunens talentveileder Anne Maren Meland sammen med smartbyavdelingen.

Anne Maren Meland
anne.maren.meland@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon

Inger Hanne Vikshåland

Inger Hanne Vikshåland

kommunikasjonsrådgiver smartbyen

Mobil:
452 92 828
Telefon:
51 50 80 76
E-post:
inger.hanne.vikshaland@stavanger.kommune.no