BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20190107T000000 X-CALEND:20191206T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-78F3-7A02-1371-E048B70433DC} X-WR-CALNAME:Forfallskalender 2019 BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T125738Z DESCRIPTION:Frist for innlevering av a-melding for desember 2018.\n DTEND;VALUE=DATE:20190108 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20190107 LAST-MODIFIED:20190214T125847Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:A-melding desember 2018 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010015A466DC4D401000000000000000 01000000047CDCE50066C404C8CE5935E5BDD9E54 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\nClean\nDocumentEmail\n\n \n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nNO-BOK\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n< w:BreakWrappedTables/>\n\n\n\n\n\n \n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n < style>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNO- BOK\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNO- BOK\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNO- BOK\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNO- BOK\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNO- BOK\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNO- BOK\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNO- BOK\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Frist f or levering av skattemelding (selvangivelse) for lø\;nnstakere og pe nsjonister. Dette er også\; frist for å\; sø\;ke om maks 1 må\;neds utsatt levering av skattemeldingen.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T130951Z DESCRIPTION:Frist for levering av a-melding for april.\n DTEND;VALUE=DATE:20190507 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20190506 LAST-MODIFIED:20190214T130951Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:A-melding april TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010869DFE6EC4D401000000000000000 0100000006F255636891D1642AE2AA3991429DDF9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNO- BOK\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Frist for &ar ing\; betale forskuddsskatt for personlige skatteytere\, 2. termin 2019.

 \;

F rist for å\; betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift\, 2. termin 2019.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T131209Z DESCRIPTION:Frist for levering av skattemelding (selvangivelse) for formues - og inntektsskatt – personlig næringsdrivende og aksjeselskaper mv.\n \nFrist for betaling av tilleggsforskudd for 2018.\n \n DTEND;VALUE=DATE:20190601 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20190531 LAST-MODIFIED:20190214T131209Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Frist for å levere skattemelding (selvangivelse) for n æringsdrivende og aksjeselskapet. Frist for betaling av tilleggsforskudd for 2018. TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D07CE8606FC4D401000000000000000 010000000B208A52E2D3D4347B88D6ED7CC40B81F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Frist f or levering av skattemelding (selvangivelse) for formues- og inntektsskatt –\; personlig næ\;ringsdrivende og aksjeselskaper mv.

 \;

Frist for betaling av tilleggsforskudd for 2018.

< span style='mso-ascii-font-family:Calibri\;mso-fareast-font-family:Calibri \;mso-hansi-font-family:Calibri\;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"'>< o:p> \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T131353Z DESCRIPTION:Frist for å levere a-melding for mai.\n DTEND;VALUE=DATE:20190606 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20190605 LAST-MODIFIED:20190214T131353Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:A-melding mai. TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C06C5C8F6FC4D401000000000000000 01000000013F5215428A9F447A302271E8154F52D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Frist for &ar ing\; levere a-melding for mai.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T131427Z DESCRIPTION:Frist for å levere a-melding for juni.\n DTEND;VALUE=DATE:20190706 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20190705 LAST-MODIFIED:20190214T131427Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:A-melding juni TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005037EFA16FC4D401000000000000000 0100000003234AEF7D48D7E4987E3399D22D854B2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Frist for &ar ing\; levere a-melding for juni.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T131446Z DESCRIPTION:Frist for å betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 3. termin 2019.\n DTEND;VALUE=DATE:20190716 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20190715 LAST-MODIFIED:20190214T131446Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 3. termin 2019 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0A392B46FC4D401000000000000000 010000000B4E6A5E1EEA44F4D82AAFAF13BA4E3C3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN O-BOK\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n< w:EnableOpenTypeKerning/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Frist for å betale forskuddstrekk o g arbeidsgiveravgift for 3. termin 2019.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T131525Z DESCRIPTION:Frist for å levere a-melding for juli.\n DTEND;VALUE=DATE:20190806 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20190805 LAST-MODIFIED:20190214T131525Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:A-melding juli TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0E528C66FC4D401000000000000000 0100000001247B3BB805383459C80975ECBF0D166 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN O-BOK\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n< w:EnableOpenTypeKerning/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Frist for å leve re a-melding for juli.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T131554Z DESCRIPTION:Frist for å levere a-melding for august.\n DTEND;VALUE=DATE:20190906 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20190905 LAST-MODIFIED:20190214T131554Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:A-melding august TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E03880D96FC4D401000000000000000 010000000C768B1447DAA2947B592FDACD198A173 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Frist for &ar ing\; levere a-melding for august.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T131621Z DESCRIPTION:Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skatteytere f or 3. termin 2019.\n \nFrist for å betale forskuddstrekk og arbeidsgivera vgift for 4. termin 2019.\n DTEND;VALUE=DATE:20190917 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20190916 LAST-MODIFIED:20190214T131621Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Forskuddsskatt personlige skatteytere 3. termin. Forsku ddstrekk og arbeidsgiveravgift 4. termin. TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000902FDC0370C4D401000000000000000 010000000677C5B43361118418091FCCDA4063068 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Frist for &ar ing\; betale forskuddsskatt for personlige skatteytere for 3. termin 2019.

 \;

Frist for å\; betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 4. ter min 2019.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T131738Z DESCRIPTION:Frist for å levere a-melding for september.\n DTEND;VALUE=DATE:20191008 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20191007 LAST-MODIFIED:20190214T131738Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:A-melding september TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060D69A1470C4D401000000000000000 01000000028B9B6CD7413F74F8F070B4E53688062 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Frist for &ar ing\; levere a-melding for september.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T131805Z DESCRIPTION:Frist for å levere a-melding for oktober.\n DTEND;VALUE=DATE:20191106 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20191105 LAST-MODIFIED:20190214T131805Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:A-melding oktober TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000708AEB2270C4D401000000000000000 010000000CF0BFDDC6C4F1F4898CCA11A2A82052E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Frist for &ar ing\; levere a-melding for oktober.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T131824Z DESCRIPTION:Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skatteytere\, 4 termin 2019.\n \nFrist for å betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgi ft\, 5 termin 2019.\n DTEND;VALUE=DATE:20191116 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20191115 LAST-MODIFIED:20190214T131824Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Forskuddsskatt personlige skatteytere 4. termin 2019. F orskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 5. termin 2019 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020EC504C70C4D401000000000000000 010000000FA625ECC1CA7FF43A03928D6185134ED X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n< div class=WordSection1>

Frist for å\; betale forsku ddsskatt for personlige skatteytere\, 4 termin 2019.

 \;

Frist for å\; be tale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift\, 5 termin 2019.

< /div> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190214T131940Z DESCRIPTION:Frist for å levere a-melding for november.\n DTEND;VALUE=DATE:20191206 DTSTAMP:20190214T132019Z DTSTART;VALUE=DATE:20191205 LAST-MODIFIED:20190214T131940Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:A-melding november TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001014C95C70C4D401000000000000000 0100000003CCE7E0E1E7A4D4EAA3C6E0C7246ABD3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Frist for &ar ing\; levere a-melding for november.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR