Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Flyktningtjenesten i Stavanger
 4. Flyktninger fra Ukraina

Flyktninger fra Ukraina

Kort fortalt

 • Flyktninger fra Ukraina har kollektiv midlertidig beskyttelse i Norge.
 • Stavanger kommune er bedt om å bosette 750 flyktninger, inkludert 10 mindreårige, i løpet av 2022.

Information in other languages

Kollektiv midlertidig beskyttelse

Norge gir kollektiv midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger.

Hva betyr dette?

 • Tillatelsen er tidsbegrenset og gis for ett år av gangen i inntil tre år.
 • Du har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester
 • Du har rett til å jobbe i Norge.
 • Barna dine har rett til barnehageplass og skolegang. Les mer om barnehage- og skoletilbud til flyktninger. 
 • Er du er mellom 18 og 55 år har du rett og plikt til å følge introduksjonsprogram, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag. Du finner informasjon om introduksjonsprogrammet på norsk og på flere andre språk hos IMDi. 
 • Familiemedlemmene dine som ikke er omfattet av ordningen for kollektiv beskyttelse kan søke om familieinnvandring til Norge etter vanlige regler.
 • Kollektiv beskyttelse danner ikke grunnlag for permanent opphold de tre første årene, men etter tre år kan du få en midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold.
 • Du har plikt til å fortelle sannheten. Hvis du har gitt oss uriktige opplysninger eller latt være å nevne forhold som har vesentlig betydning for tillatelsen du får, kan du miste tillatelsen din.

Les mere om kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge på UDI.

 

Flyktninger fra Ukraina: Hvem gjør hva? 

Her en oversikt over hvem som gjør hva:

Politiet: Tar seg av registrering av søknader om asyl.    

UDI - Utlendingsdirektoratet: Gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssentre.

Les mer på udi.no/krisen-i-ukraina.

IMDi – Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet: koordinerer bosettings- og integreringsarbeid. IMDI bestemmer i hvilken kommune flyktningene blir bosatt.

Les mer på imdi.no.

Kommunene: Gir tjenester (helse, skole, barnehage etc) til de som bor i mottak/akuttinnkvartering og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDI.   

Registrering hos politiet/UDI

Flyktninger som kommer til Norge må registrere seg hos politiet for å søke om beskyttelse (asyl). Oppdatert informasjon om registrering finnes på politiets nettsider.

Akuttinnkvartering på Thon Hotel Stavanger

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge. Disse akuttinkvarteres på mottak.

Thon Hotel Stavanger er blitt akuttinnkvartering for flyktninger fra Ukraina som er registrert og plassert av UDI. Hotellet har plasser for 265 plasser og drives etter avtale med Hero.

Bosetting i Stavanger

IMDi har bedt Stavanger kommune om å bosette 750 flyktninger, inkludert 10 mindreårige, i løpet av 2022. Les mer her.

Helsetjenester til flyktninger fra Ukraina

Flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge har samme rett til helsetjenester som befolkningen ellers. Et eget helseteam fra kommunen kartlegger helsetilstanden til de ukrainske flyktningene som kommer til akuttinnkvarteringen på Thon Hotel. Flyktningene får kartlagt helsetilstand, psykososiale plager og henvises videre til lege eller andre instanser ved behov. De får også hjelp med fornying av resepter til faste medisiner, tuberkulosescreening og tilbud om vaksinering.

Flyktninger som bor privat, men ikke formelt er bosatt i kommunen, må registrere seg hos politiet. Selv om de ikke har registrert seg har de plikt til å gjennomgå tuberkulosescreening ved smittevernkontoret.

De som bor privat som alternativ til mottak (AMOT) eller har avtalt selvbosetting får førstegangs helseundersøkelse.

Les mer om helseteam

Tjenester fra kommunen

Stavanger kommune gir tjenester (helse, skole, barnehage etc) til de som bor i mottak/akuttinnkvartering og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDI.

Nyttige lenker