1. På høring: Kommuneplanens arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Politisk verksted om arkitekturpolitikk
Bolig- og byutvikling

Politisk verksted om arkitekturpolitikk

Hvilke kvaliteter ved Stavanger har betydning for arkitekturpolitikken, og hvordan kan kommunen være et forbilde innenfor arkitekturpolitikken?
Publisert : 01.04.2022

14. april 2021 ble det gjennomført en workshop om arkitekturpolitikk med om lag 20 politikere fra  kommunalutvalget og utvalg for by- og samfunnsutvikling.

Hensikten med møtet var todelt: Først var det en orientering fra administrasjonen om målsettingene som legges til grunn for arkitekturstrategien og hvordan strategien tenkes operasjonalisert. Andre del var en diskusjonsdel, hvor følgende to temaer ble drøftet i gruppearbeider:

1) Hva mener dere er Stavangers viktigste kvaliteter som har betydning for arkitekturpolitikken?

2) Hvor langt bør kommunen strekke seg i å være et forbilde innenfor arkitekturpolitikken?

Gruppearbeidet ga mange gode svar og pekte på flere viktige kvaliteter som bør ha betydning for arkitekturpolitikken. Blant annet ble det pekt på disse kvalitetene: trehusbyen, middelalderhistorie, byens skala, nærheten til sjøen, fjordlandskapet, kompakt sentrum, båter, fisk, landbruk, kontraster mellom gammelt og nytt, med mer.

Om kommunens rolle som forbilde, ble det trukket fram at kommunen bør gå foran for egne bygg. Av hensyn som bør ligge til grunn for kommunens bygg ble nevnt bestandighet, forutsigbarhet, tenke langsiktig, kvalitet i uterommene, ikke bare tenke bakover i tid, naturbaserte løsninger, der dette er mulig, fleksibilitet, flerbruksmuligheter, med mer.

Workshopen ga viktige stikkord for temaer som er blitt tatt med inn i det videre arbeidet med arkitekturstrategien.

Kontaktinformasjon

Kaj Lea

Arkitekt, avdeling for byutvikling

Telefon:
51 50 76 21
E-post:
kaj.lea@stavanger.kommune.no