1. På høring: Kommuneplanens arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Slik kan du si din mening
By-illustrasjon av Berit Sømme

Slik kan du si din mening

Kommuneplanens arealdel er på høring mellom 1. juli og 16. september, og vi vil veldig gjerne ha synspunkter på planforslaget! Du kan si din mening på e-post, som brev eller via skjemaet her på nettsiden.
Publisert : 03.07.2022

Her er planforslaget som er på høring.

Hvis du vil sende inn merknad (også kalt uttalelse eller innspill), velger du én av disse metodene:

  • Skriv et brev og send det til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger.
  • Skriv en epost, legg ved eventuelle vedlegg (kart, bilder, dokumenter) og send til postmottak.bos@stavanger.kommune.no
  • ...eller fyll ut dette skjemaet:

Innspill til kommuneplanens arealdel

Innspillet gjelder følgende kommunedel(er):

Vær obs på at det du skriver, inkl. navn, adresse og epost-adresse, blir offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Det vil si at hvem som helst kan se hva du har sendt inn. 

Planleggerne i kommunen veier merknadene opp mot faglige føringer og vurderer om planforslaget skal endres. Deretter lages en oppsummering som blir en del av saksfremlegget når politikerne skal vedta den endelige versjonen av kommuneplanen.

Vil du lese mer om hva en kommuneplan egentlig er? Sjekk denne veiledningen.

(Illustrasjon øverst på siden: Berit Sømme)