Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Lagerveien og Maskinveien

Lagerveien og Maskinveien

Prosjektbeskrivelse

Fornyelse av vannledning i Lagerveien og Maskinveien

Stavanger kommune skal fornye vannledningene i Lagerveien og Maskinveien. Det skal trekkes en ny plastleding i det gamle røret, noe som vil medføre graving i gatene. Dette vil føre til noen endringer i trafikkavviklingen i området. 

Arbeidet starter opp i slutten på oktober og er delt i to etapper. Først vil Lagerveien og tverrgatene til Maskinveien fornyes. Selve gravearbeidet i Lagerveien vil starte opp i uke 45, og arbeidet er planlagt ferdig i 2019. Arbeidet i etappe 2 vil bli gjort i Maskinveien og er planlagt ferdig i mars 2020. 

Selve trekkingen av ny vannledning i Lagerveien er ferdig, dessverre venter vi på kummen før vi kan fylle igjen hullene. Vår leverandør forteller at vi får de fleste kummene første uken i januar, men siste kommer ikke før i slutten på januar. Vi har ellers et mål om å trekke det ene strekket i Maskinveien (fra lysregulering til Maskinveien 24) i uke 2. Satser på å få satt ned kummen ved lysreguleringen i uke 3, slik at lysreguleringen kan fjernes etter dette.

Vannforsyning i anleggsperioden

Eiendommer som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning over bakken som vi kobler til boligene. I innkjørsler vil disse bli lagt i kabelbeskyttere som fungerer som fartshumper inn til områdene.   

Det at vannledningene ligger over bakken gjør at vannet kan fryse dersom det ikke er bevegelse i vannet. Derfor anbefaler vi å la vannet renne litt dersom det er muligheter for frost. Dersom vannet skulle fryse, ta kontakt med Henning Johannessen telefon 90889433 eller Midbøe AS, telefon 95842400. 

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet. Dere vil da få beskjed. 

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden 

Mye av arbeidet vil bli gjennomført på dagtid, men enkelte dager vil arbeidet strekke seg ut til ettermiddagen og kvelden. Bruk av anleggsmaskiner og lastebiler vil føre til støy og støv. Finner vi fjell under overflaten kan det bli nødvendig med sprenging og meisling, noe som vil føre ekstra støy. 

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men foran flere av innkjørslene vil det komme kablebeskyttere, som kan hindre tilgjengeligheten.  

Kart:

Stengte veier Forus

Buss i rute vil fortsatt kjøre som normalt. For annen trafikk vil strekningen mellom rundkjøringen ved Kontorveien, og krysset Lagerveien/Maskinveien bli stengt. For å sørge for god flyt i trafikken vil omkjøring bli skiltet.

I krysset Lagerveien/Maskinveien vil det settes opp midlertidig lysregulering. Det vil også settes opp vikepliktskilt, slik at bilene har vikeplikt for bussene som kommer fra nord.
 

Strekningen mellom krysset Lagerveien/Maskinveien og ned til Tvedtsenteret vil være åpen for normal trafikk, før veien igjen blir sperret av. 

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget innenfor sperringer.  

Vi oppfordrer alle til å følge skilting, og kjøre forsiktig i området.  
 
Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.  

Mer informasjon

På nettsiden www.stavanger.kommune.no/Lagerveienogmaskinveien finner du oppdatert informasjon om anleggsprosjektet.

Kontakt oss

Dersom du skulle oppleve at vannet fryser, ta kontakt med oppsynsmann Henning Johanessen eller Midbøe AS, telefon 95842400

 

Kontaktinformasjon

Henning Johannessen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 433
E-post:
henning.johannesen@​stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no