Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Endring av kryss i Olav Duuns gate

Endring av kryss i Olav Duuns gate

Endring av kryss i Olav Duuns gate

Anleggsområde Olav Duuns gate
Anleggsområde Olav Duuns gate

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal bygge parkeringsplass og grøntområder i henhold til reguleringsplan i krysset Olav Duuns gate, Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Gate og kryss blir innsnevret til normal gatebredde på 5m og normal kryssutforming for boliggater. Det skal opparbeides fortau mellom parkeringsplass og naboer. Langs nabogrensen fjernes eksisterende hekker og det plantes nye hekker. Grøntområde beplantes med trær, busker og stauder. 

Arbeidet starter opp i slutten av mars og vil ha en varighet på 8 uker. Det er Plan- og anleggsavdelingen i Stavanger kommune som skal gjøre arbeidet.

 

Situasjonskart Olav Duuns gate
Situasjonskart Olav Duuns gate

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. 

Brakker og utstyr blir lagret i nærheten av anlegget.

 

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Mer informasjon

På nettsiden www.stavanger.kommune.no/Olavduunsgate finner du oppdatert informasjon om anleggsprosjektet.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no

Geir Henningsen

oppsynsmann

 

Mobil:
908 89 402
E-post:
geir.henningsen@​stavanger.kommune.no