Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Vanassen

Vanassen

Vannassen

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal renovere ca. 440 meter avløpsledninger ved Vannassen i Stavanger. Arbeidet vi bli utført av firmaet Kjeldaas AS. Området som blir berørt er markert med gult på kartutsnittet. Tiltakene som skal utføres på avløpsledningene er rør-inspeksjon, rensing og installasjon av en glassfiberstrømpestrømpe som trekkes inn og herdes inn i det opprinnelige betongrøret. Kummer skal også utbedres.

Framdrift

De første innledende arbeidene (spyling, rør-inspeksjon og innmåling) startet opp i juni, mens selve installasjonen av glassfiberstrømpene vil gjennomføres i uke 42, 43 og 50.

Trafikk, støy og lukt i anleggsperioden

I forbindelse med arbeidet vil det være nødvendig å stå med større service-/lastebiler i området. Det vil tidvis være nødvendig å ha midlertidige pumpeslanger liggende over bakken. Noe lukt og støv kan forekomme rundt kummer. Vi ber av sikkerhetsmessige årsaker om at publikum - og barn spesielt - ikke oppsøker våre maskiner og utstyr og at skilt og sperringer respekteres. Det vil også forkomme noe støy i forbindelse med arbeidene.

Arbeidstid

På grunn av herdeprosessen som må gjennomføres i forbindelse med installasjonen kan det bli nødvendig å jobbe ut over normal arbeidstid. Arbeidet på ledningene vil derfor kunne forgå i tidsrommet 07.00 til 23.00.

Kontaktinformasjon

Heidi Lindseth

anleggsleder

Mobil:
992 78 887
E-post:
heidi.lindseth@stavanger.kommune.no