Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Anleggsarbeid i Engflåtveien og Vaulakroken

Anleggsarbeid i Engflåtveien og Vaulakroken

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal utvide gjennomkjøringen mellom Engflåtveien og Vaulakroken. Dette gjøres for at det skal bli lettere å kjøre med renovasjonsbil i boliggaten her. I dag finnes det snuplasser både i Engflåtveien og Vaulakroken, men disse er for små til at renovasjonsbilene klarer å snu. Renovasjonsbilene må derfor rygge, noe som kan skape farlige situasjoner.  Ellers så må beboerne trille frem søppelspannene selv. Gangveien vil bli utvidet noe, og lysmasten flyttet. Det vil fortsatt være stengt for gjennomkjøring mellom Engflåtveien og Vaulakroken. Det blir i tillegg satt opp en sperrebom som kan låses ved behov.

Det er Plan- og anleggsavdelingen i Stavanger kommune som skal gjøre arbeidet. Det starter opp i slutten av februar og har en varighet på ca. 4 uker.

Trafikk, støv og støy i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Brakker og utstyr blir lagret på grøntområdet i Vaulakroken Det vil også bli lagret utstyr i nærheten av anlegget.

Stavanger kommune skal utvide gjennomkjøringen mellom Engflåtveien og Vaulakroken.
Stavanger kommune skal utvide gjennomkjøringen mellom Engflåtveien og Vaulakroken.
Stavanger kommune

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

Geir Henningsen, oppsynsmann,908 89 402

Kine Homleid Johansen, anleggsleder, 928 63 654, kine.homleid.johansen@stavanger.kommune.no