Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Anleggsarbeid i Gamleveien på Hinna

Anleggsarbeid i Gamleveien på Hinna

Prosjektbeskrivelse

Gamleveien på Hinna skal bli en helt ny og tryggere vei. Arbeidet starter nå, og veien blir stengt for gjennomkjøring fra onsdag 19. oktober klokken 07.00. Den åpner igjen i desember 2018. Veien blir stengt fra krysset ved Auglendsveien til krysset ved Grannesveien.

Anlegg i Gamleveien, Hinna
Anlegg i Gamleveien, Hinna
Kart: Stavanger kommune

For trafikksikkerheten

Gamleveien skal utvides, slik at den blir tryggere for alle som ferdes der. Veibredden blir seks og en halv meter, slik at busser skal slippe å kjøre opp på fortauet når de møter hverandre. Og det blir fortau på begge sider av veien.

Strekningen får nye gatelys og gangfelt vil bli ekstra godt opplyst.

Mye rør, dype grøfter

Når det først skjer et så omfattende veiarbeid for å bedre trafikksikkerheten, benytter kommunen og andre aktører muligheten til å gjøre en del arbeid i grunnen, blant annet med å skifte vann- og avløpsrør, legge ned rør for transport av fjernvarme og legge om el- og telekabler. Folk i området spares for nye, unødvendige graveprosjekter, kommunen og andre som graver sparer penger.

Informasjon til beboere og andre i området

Berørte beboere og næringsdrivende og andre i området får i disse dager en folder med informasjon om arbeidet i posten.

Omkjøringer

Omkjøringer for biler blir skiltet. Gående og syklende vil for det meste kunne passere, men også for disse kan det i perioder være greit å velge andre veier forbi anleggsområdet.

- Det vil bli noe mer trafikk på småveiene rundt Gamleveien. Noen steder er det høye hekker, smalt og lite oversiktlig, så vi ber de som kjører i området om å holde ekstra lav fart. Voksne må gjerne informere barna, sier trafikkansvarlig Jeanette Tjøstheim Olsen i Stavanger kommune.

Det blir blant annet midlertidig adkomst til Solliveien og Nerliveien via Sørliveien og Bergliveien.

Adkomsten til og fra eiendommer i Gamleveien skjer i første omgang fra nord, men vil etter hvert variere, alt etter hvor i veien anleggsarbeidet pågår til enhver tid.

Bussruter legges om

Berørte bussruter legges om i anleggsperioden og vil gå via Hinnasvingene. Kolumbus gir mer informasjon på sine nettsider.

Trafikk til og fra Hinna kirke

Adkomsten fra Gamleveien til Hinna kirke er også inntil videre fra nord, fra Vaulenveien. Endringer vil komme utpå nyåret og blir informert om både på kommunens nettsider og direkte til kirken.

Kontaktinformasjon

Joakim Hetland

anleggsleder, Bjelland as

Mobil:
992 80 607

Lars Kramper

byggeleder, Stavanger kommune

Mobil:
908 37 448
E-post:
lars.kramper@stavanger.kommune.no

Jeanette Tjøstheim Olsen

trafikkansvarlig

Mobil:
475 00 765